Sala de premsa Sala d'expertes i experts Pere Tarrés en xifres Opinió i anàlisi d'actualitat
 Tornar a Sala d'Experts

Judit Castellví Majó

Professora del Grau en Treball Social

Especialització

Treball social Intervenció social Acció social Serveis socials

Formació

Doctorand, programa Educació i esport, Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Tema: competències digitals dels treballadors socials Màster (on-line) en Estratègies, agents i polítiques de cooperació al desenvolupament (2013), Universitat del País Basc, Institut HEGOA: Tesina final sobre les noves tecnologies aplicades al desenvolupament humà Llicenciada en Antropologia social i cultural (2009), Universitat Autònoma de Barcelona Master of Arts in Comparative European Social Studies (2003), Hoogeschol Zuid van Zuid. Tesina final: La integració dels immigrants a través de l’escolarització, estudi comparatiu Catalunya-Holanda Diplomada en treball social (2002), Escola Universitària de treball social, Universitat de Barcelona

Experiència

ESPECIALITZADA EN: Tic, treball social, infància, famílies, gent gran i dependència
Activitat actual: Professora associada de la Facultat d’Educació social i Treball social Pere Tarrés - URL, en Pràcticum I, II, V i VI i a l’assignatura "Treball social amb famílies" 
Recerca: Membre del Grup de Recerca GIAS (Grup d’Innovació i Anàlisi Social) de la Facultat d’Educació social i Treball social Pere Tarrés - URL
Experiència professional:
Ha sigut professora associada, Universitat de Barcelona, Departament de Serveis Socials i Treball Social.
Ha treballat com a treballadora social en diverses administracions: Al Consell Comarcal del Maresme. Treballadora social de l’Equip d’atenció a la dependència. A l’Ajuntament de Barcelona i a l'Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona. Serveis socials bàsics, Equip d’atenció a la infància i al servei d’atenció a la dependència. A l’Ajuntament de Mataró. Treballadora social de serveis socials d’atenció primària, equip d’infància i família. Al Consell Comarcal del Vallès Oriental. Treballadora social de l’Equip d’atenció a la infància i l’adolescència del Vallès Oriental. Fundació ASIGE (Artistas e interpretes Sociedad de Gestión). Treballadora social a Barcelona.

Bloc Pere Tarrés

Vegeu articles

Contacte

Àrea de Premsa
Tel. 93 430 16 06
premsa@peretarres.org