Sala de Premsa Sala d'expertes i experts Pere Tarrés en xifres Opinió i anàlisi d'actualitat
 Tornar a Sala d'Experts

Jordi Sabater García

Professor de Màsters i del Grau en Educació Social i Treball Social

Especialització

Immigració

Formació

Llicenciat en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona DEA en Ciències polítiques per la Universitat Pompeu Fabra Doctor en Història per la Universitat Pompeu Fabra

Experiència

ESPECIALITZAT EN: Immigració, interculturalitat, història contemporània, diversitat cultural, estat del benestar i política social Professor de l’Escola Superior de Ciències Socials de l’ICESB (1984-1992) Professor de l’Escola Universitària de Treball Social (Universitat de Barcelona i després Universitat Ramon Llull) (1986-2001) Professor de l’Escola Universitària d’Educació Social de la Fundació Pere Tarrés (Universitat Ramon Llull), des de 1994 i actualment Facultat d’Educació Social i Treball Social Professor de la Facultat de Pedagogia. Ensenyament de Pedagogia Social (Universitat de Barcelona) (2002-2008) Professor associat de la Universitat Pompeu Fabra (Facultat de Ciències Polítiques) (2007-08) Professor convidat de les universitats Canterbury Christ Church University (Regne Unit), Université du Lille (França), Universitat d’Eichstätt (Alemanya), Universitat de Freiburg (Alemanya), Universitat de Lumsa (Roma, Itàlia), Universitat d’Oslo (Noruega), Universidad Tecnológica Metropolitana (Santiago, Xile), Universidad del Salvador (Buenos Aires, Argentina), Universitat d’Ostrava (República Txeca) i Universitat de Tartu (Estònia). Ha estat investigador de la Fundació Jaume Bofill, del Centre d’Història Contemporània i del Centre d’estudis Socials de la Generalitat de Catalunya, de l’Institut d’Estudis Catalans, del Laboratori de Sociologia de l’ICESB, de Projectes Socials (Universitat Ramon Llull) i del Grup de Recerca en Immigració i Innovació Política de la Universitat Pompeu Fabra. Cap de l’Àrea de Relacions Internacionals de les Escoles Universitàries de Treball Social i Educació Social (2002-2009) Vicedegà de Relacions Socials de la Facultat d’Educació Social i Treball Social (2009-2011)

Publicacions

Anarquisme i catalanisme. La CNT i el fet nacional català durant la guerra civil. Barcelona: Edicions 62, 1986. Els anarquistes i la nació. Una aproximació. Món Laboral núm. 1, Barcelona, Segon semestre de 1986. La Cataluña de los gobiernos Tarradellas. La guerra civil. Vol 11. Historia 16, Madrid, 1986 (reeditat el 1996). La CNT i el fet nacional català, L’Avenç, núm. 104, Barcelona, abril 1987. Llibertaris i modernistes: catalanisme progressista i anarquisme catalanista. Actes del Col·loqui Internacional sobre el Modernisme. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1988. Els sindicats i l’organització patronal. Catalunya 77-88. Societat, economia, política i cultura. Barcelona: Publicacions de la Fundació Jaume Bofill – Edicions la Magrana, 1989. Política social. Conceptes i evolució històrica. Treball social. Conceptes i eines bàsiques, Barcelona: EUTS, 1989. Configuració i crisi de l’Estat del Benestar. Treball social. Conceptes i eines bàsiques. Barcelona: EUTS, 1989. La política social de les comunitats europees. Treball social. Conceptes i eines bàsiques, Barcelona: EUTS, 1989. Cataluña y la España nueva, Historia 16, núm. 197, Madrid, setembre 1992. La Mancomunitat de Catalunya i l’autonomia, Barcelona: Proa-IEC, 1996 (en col·laboració amb Albert Balcells i Enric Pujol). La evolución del trabajo social en Cataluña. El final de un conflicto que abre nuevas perspectivas en el nacimiento de un nuevo milenio. 3r Congreso de Escuelas Universitarias de Trabajo Social, Cambio Social. Relaciones humanas, nuevas tecnologias, enfoques para una formación de futuro. Zaragoza: Mira editores, 2000 (en col·laboració amb Concha Doncel i Margarida Pradell). Social Work Education and Training: The Spanish Experience. En Adams, A.; Erath, P.; Shardlow, S. (eds.). Key Themes in European Social Work. Theory, practice, perspectives, Russel House, Lyme Regis, 2001. Evolution des politiques sociales en Espagne. Travail Social et Poliques Sociales dans les états européens. Lille: Université Catholique de Lille, 2001. Histoire du Travail Social en Espagne. En Jovelin, E. (coord.). Histoire du travail social Europe. París: L’Harmattan, 2005. Les politiques sociales à l’ègard de l’immigration en Europe: quels enjeux? Travail Social et immigration. Interculturalité et practiques professionnelles, Lille: Université Catholique de Lille, 2005. The family policies in Spain. Family and Household Support Services in Europe. Tartu: University of Tartu, 2005. Globalització, territori i identitat. Les identitats i els drets col·lectius. Barcelona: Edicions Raima-URL, 2005. Les polítiques educatives d’Europa. Barcelona: Estris, núm. 141, gener-febrer, 2005. Some reflections on the internationalisation of Social Education and Social Work studies. European Journal of Social Education, núm. 8/9, octubre 2005. The Social Welfare Regimes in Europe (with special atttention to the Spanish case). A Littlechild, B.; Erath, P.; Keller, J. (eds.). De- and Reconstruction in European Social Work. Isis, Eichstätt, 2006. Les politiques d’immigration en Europe. En Prieur, E.; Jovelin, E.; Blanc, M. (eds.). Travail social et immigration. Interculturalité et pratiques professionelles. L’Harmattan. París, 2006. Immigration in Multinational States: the case of Catalonia. En Le Travail social face au racisme. Intervention sociale, ethnicité et lutte contre le racisme en Europe. IDS, Rouen, 2007. Té futur el model social europeu. Idees, núm. 8, juny 2009 Globalización y reestructuración de las políticas sociales. Una mirada des de Europa, Revista de la Facultad de Trabajo Social. U.P.B., núm. 25, 2009. Més enllà de la globalització: nous escenaris per a les polítiques socials. Educació Social, núm. 43, setembre - desembre 2009. Cooperació, Interculturalitat i Universitat. Barcelona, URL, 2010. L’Estat del Benestar. Present i reptes de futur a Pelegrí, X. (ed.): Els Serveis Socials a Catalunya, Lleida, Publicacions de la Universitat de Lleida, 2012. (En col·laboració amb Txus Morata i Pilar Muro) “Social Work and Social Research in Spain). En Hämaäläinen, J.; Littlechilf, B.; M. Spiácková (eds.). Social Work Research Across Europe: Methodological Positions and Research Practice. Part I. Ostrava: ERIS-University of Ostrava, 2014 Acción Social y política ¿Oximoron o pleonasmo? En Ribera, G.; Rosa, G. (eds). Inteligencia progesional. Barcelona: Claret, 2015. Morata, T; Muro, P.; Sabater, J. Transversalidad de assignatures: Un anàlisis de prácticas de éxito de pedagogia comunitària. En Rodríguez Torres, Javier. Retos docentes universitaris como desafio curricular.Madrid: McGraw-Hill, 2016.
Portal de recerca: http://portalrecerca.csuc.cat/orcid/0000-0002-0079-0458

Bloc Pere Tarrés

Vegeu articles

Contacte

Àrea de Premsa
Tel. 93 430 16 06
premsa@peretarres.org