Sala de Premsa Sala d'expertes i experts Pere Tarrés en xifres Opinió i anàlisi d'actualitat
 Tornar a Sala d'Experts

Genoveva Rosa Gregori

Professora de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés - URL

Especialització

Infància Mediació i resolució de conflictes

Formació

Màster en coaching per Instituto Europeo de Coaching, 2013 Doctora per la Universitat de Barcelona, 2006 Postgrau de Mestra especialista en educació musical, Universitat de Barcelona, 1998 Llicenciada en Pedagogia, especialitat d'organització i tecnologia educativa, Universitat de Barcelona, 1996 Postgrau d'Educació del consumidor a les institucions educatives, Universitat de Barcelona, 1993 Diplomada en Magisteri per la Universitat de Barcelona, 1991

Experiència

ESPECIALITZADA EN: Educació i noves tecnologies, infància i escola, didàctica i treball col·laboratiu, lideratge i intel·ligència emocional i coaching. Mestra funcionària de la Generalitat. Tasques desenvolupades: tutories, coordinacions i equips directius. Coordinadora pedagògica en plans estratègics i d'autonomia de centres educatius. Formadora de professorat opositor a places de funcionariat de la Generalitat. Formadora de professorat de l'àrea TAC del Departament d'Educació de la Generalitat. Tutoria d'alumnes en pràctiques de la Universitat Ramon Llull. Professora associada de la Facultat d'Educació de la Universitat Internacional de Catalunya. Professora consultora de l'àrea TIC de la Universitat Oberta de Catalunya. Professora convidada a la Fundació Universitària del Bages. Vicedegana del Grau a la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés. Vicedegana d’Ordenació Acadèmica i adjunta al degà a la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés.

Publicacions

Llibres: Riberas, G.; Rosa, G. (2015) (Coord.). Inteligencia profesional: ética, emociones y técnica en la acción socioeducativa. Barcelona: Claret.
Revistes: Vilar, J.; Riberas, G.; Rosa, G. (2016): How Social Educators Manage Conflicts of Values. Ramon Llull Journal of Applied Ethics, núm. 7, p. 207-230.    Cavalcante, M. T. L.; Riberas, G.; Rosa, G. (2016): Fostering innovation in social work and social education degrees: multilingual environment and tools for social change. International Journal of Educational Technology in Higher Education, vol. 13, p. 31. Vilar Martín, J; Riberas Bargalló, G; Rosa Gregori, G. (2015). Algunas ideas clave sobre ética aplicada en la Educación Social. Intervención psicosocioeducativa en la desadaptación social (IPSE-ds), vol. 8, p. 11-23.   Rosa, Genoveva; Riberas, Gisela; Navarro-Segura, Lisette; Vilar, Jesús (2015). El coaching como herramienta de trabajo de la competencia emocional en la formación de los grados de Educación Social y Trabajo Social de la URL. Formación Universitaria, vol. 8, núm. 5, p. 77-90. Vilar Martín, Jesús; Riberas Bargalló, Gisela; Rosa Gregori, Genoveva (2015): Algunas ideas clave sobre ética aplicada en la Educación Social. Intervención Psicosocioeducativa en la Desadaptación social (IPSE-ds), vol. 8, p. 11-23    López, P.; Rosa, G. (2014). El desarrollo de competencias para la promoción de la resiliencia: buenas prácticas y procesos formativos en Educación Social. Edetania. Estudios y propuestas socio-educativas, núm. 45, p. 145-163. Rosa, G., Navarro-Segura, L.; López, P. (2014). El aprendizaje de las habilidades sociales en la universidad. Análisis de una experiencia formativa en los grados de Educación social y Trabajo social. Formación Universitaria. Vol. 7, núm. 4, p. 25-38. Vilar, J.; Riberas, G.; Rosa, G. (2014). El compromiso de la universidad frente a un mundo incierto y complejo. Propuestas para la formación de profesionales reflexivos. En Lugares d’Educaçao [RLE], Bananeiras Paraíba, Brasil, vol. 4, núm. 9, p. 132-149  Juliol - desembre, 2014. Navarro-Segura, L.; Rosa, G.; López, P. (2013). Estratègies analògiques i sentit de l’humor en l’aprenentatge de la competència social dels professionals de l’educació social. Educació Social. Revista d'Intervenció Socioeducativa, núm. 53, p. 53-72. Rosa, G.; Riberas, G.; Fernández, C. (2013). Las competencies transversales y la empleabilidad. Planteamiento curricular de los Grados de Educación Social y de Trabajo Social. Educaweb.
Capítols de llibre: Riberas, G.; Rosa, G.; Vilar, J. (2015). La ética aplicada y el desarrollo de las competencias emocionales en la formación de profesionales reflexivos. Eficacia, responsabilidad y prevención del estrés. En Riberas, G.; Rosa, G., Inteligencia profesional: ética, emociones y técnica en la acción socioeducativa. Barcelona: Claret (en premsa). Rosa, G.; Riberas, G.; Fernández, C.; Alvarez, E. (2014). El género como contenido transversal en la formación de los grados de Trabajo Social y Educación Social. En El empoderamiento de las mujeres como estrategia de intervención social. Deusto: Deusto digital, p. 237-251. Rosa, G.; Riberas, G. (2014). Inteligencia emocional y coaching en la formación universitaria. Experiencias en docencia superior. En Experiencias en docencia superior. En Madrid: Visión Libros (en premsa).    Riberas, G.; Vilar, J.; Rosa, G. (2014). La ética, eje transversal de formación en los grados de Educación Social y Trabajo Social. Una mirada prospectiva. Contenidos especializados en la enseñanza superior.  Madrid: Visión Libros (en premsa). Rosa, G.; Riberas, G.; López, P. (2014). Evaluación y prospectiva del grado en Educación Social de la Universidad Ramon Llull. Fórmulas renovadas para la docencia superior. Madrid: Visión Libros (en premsa). Vilar, J.; Riberas, G.; Rosa, G. (2013). La formación en competencias morales para el ejercicio responsable de la profesión y la prevención de Bornout. En Torío, S.; García-Pérez O.; Peña, J.V.; Fernández, C. (coord.). Crisis social y Estado del Bienestar: las respuestas de la Pedagogía Social. Oviedo: Ediciones de la Universidad de Oviedo, p. 722-728. Rosa, G.; Riberas, G.; Fernández, C. (2013). Evaluación de la percepción de las competencias del Prácticum de los Grados de Educación Social y de Trabajo Social. En El Reto de la Formación Integral en la Universidad del SIGLO XXI: crecer en Valores. 2as Jornadas Interuniversitarias de Innovación Docente de Deusto, Comillas y Ramon Llull. Bilbao: Universitat de Deusto, p. 191-196. Rosa, G.; Riberas, G.; Fernández, C. (2013). Evaluación competencial de los estudiantes de Grado en Trabajo Social. En Aportaciones sobre la intervención social en tiempos de malestares. Madrid: Consejo General del Trabajo Social. Martínez, O.; Pulido, M. A.; Rosa, G. (2013). Encuesta para la revisión del uso del moodle por parte del profesorado universitario. Indicadores de evaluación y propuestas para la mejora. En A. I. Allueva; J. L. Alejandre (Eds.). Actas de las Jornadas Virtuales de Colaboración y formación virtual USATIC 2013, Ubícuo y Social: Aprendizaje con TIC, p. 213-242. Saragossa: Universitat de Saragossa. Rosa, G.; Navarro, L. (2012): Habilidades Sociales: más que una competencia transversal. Experiencia formativa en habilidades sociales en la Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pere Tarrés (URL).
Coordinació de revista: Riberas, G.; Rosa, G. (2013). Coordinació de monogràfic. Propostes metodològiques en la formació de competències dels educadors/es socials. Educació Social. Revista d'Intervenció Socioeducativa, 53. Barcelona: Fundació Pere Tarrés.
Comunicacions en congressos Genoveva Rosa Gregori; Lisette Navarro Segura; Ángels Sogas Perales (2016): "El coaching en el ámbito social y educativo. Propuesta de formación de profesionales de la intervención social". SEECI López, P.; Rosa, G.; Fernández, C.; Riberas, G. (2014). “Evaluación del desarrollo del Grado en Trabajo Social de la Universidad Ramon llull (Barcelona)”. Congreso Internacional de Facultades y Escuelas de Trabajo Social. El Trabajo Social ante el reto de las crisis y la educación superior, Múrcia. Riberas, G.; Vilar, J.; Rosa, G. (2014). “La ética en el grado de educación social. Una mirada prospectiva”. Congrés de la Sociedad Española de Estudios de la Comunicación Iberoamericana (SEECI), Madrid, 2014. Riberas, G.; Rosa, G.; Vilar, J. (2014). “Models flexibles de formació. Una resposta a les necessitats actuals”. VIII Congreso Internacional de Docencia Universitaria e Innovación (CIDUI), Tarragona, juliol de 2014. Vilar, J.; Riberas, G.; Rosa, G. (2014). “Necesidades formativas de los profesionales de la educación social para la gestión de conflictos éticos en la práctica profesional”. Comunicació presentada i acceptada al XXVII Seminario Interuniversitario de Pedagogía Social (SIPS), Porto. Riberas, G.; Vilar, J.; Rosa, G. (2014). “Estratègies d’intervenció en infància i adolescència en el context de crisi”. Pòster presentat a International Week, Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés (URL). Vilar, J.; Riberas, G.; Rosa, G. (2013). “La formación en competencias morales para el ejercicio responsable de la profesión y la prevención de Bornout”. Congreso Internacional de Pedagogía Social y XXVI Seminario Interuniversitario de Pedagogía Social La crisis social y Estado del Bienestar: las respuestas de la Pedagogía Social, Oviedo. Rosa, G.; Riberas, G.; Fernández, C. (2013). “El género como contenido transversal en la formación de los Grados de Trabajo Social y Educación Social”. II Congreso Internacional sobre el emponderamiento de las mujeres como estrategia de intervención social. Deusto. Rosa, G.; Riberas, G.; Fernández, C. (2013). “Evaluación competencial de los estudiantes de Grado en Trabajo Social”. XII Congreso Estatal del Trabajo Social. La intervención social en tiempo de malestares, Marbella. Rosa, G.; Riberas, G.; Fernández, C. (2013). “Evaluación de la percepción de las competencias del Prácticum de los Grados de Educación Social y de Trabajo Social”. 2as Jornadas Interuniversitarias de Innovación Docente de Deusto, Comillas y Ramon Llull. Deusto. Rosa, G.; Riberas, G.; Fernández, C. (2012). “Modelo formativo y competencias transversales: una propuesta para el Grado en Educación Social”. VI Congreso Estatal de Educación Social. València. Navarro, L.; Genoveva R.; López, P. (2012). “Las habilidades sociales en la intervención social y educativa: de la creatividad a la adquisición de competencias”. VI Congreso Estatal de Educación Social. València. Rosa, G.; Navarro, L. (2012). “Habilidades Sociales: Más que una competencia transversal. Experiencia formativa en habilidades sociales en la Facultad de Educación Social i Trabajo Social Pere Tarrés (URL).” VII Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació, Barcelona. Rosa, G.; Riberas, G.; Fernández, C. (2012). “El Prácticum y la capacitación profesional de los estudiantes de Grado de Educación Social y Trabajo Social: de la orientación al desarrollo de competencias”. I Congreso Internacional e interuniversitario de orientación educativa y profesional. Málaga.
Pòsters: Rosa, G.; Riberas, G.; Vilar, J.; López, P. (2014). “Ciutadania i territori: elements clau en la praxi professional”. Experiència-taller presentada al Congrés “Ciutats educadores”. Barcelona.
Portal de recerca: http://portalrecerca.csuc.cat/orcid/0000-0002-4468-9044

Bloc Pere Tarrés

Vegeu articles

Contacte

Àrea de Premsa
Tel. 93 430 16 06
premsa@peretarres.org