Sala de Premsa Sala d'expertes i experts Pere Tarrés en xifres Opinió i anàlisi d'actualitat
 Tornar a Sala d'Experts

Anna Blázquez Abella

Responsable del Departament d’Acció Digital

Especialització

Educació i tecnologia Jocs i animació

Formació

Llicenciada en Pedagogia Llicenciada en Comunicació audiovisual Postgrau en Brand and Community Management

Experiència

ESPECIALITZADA EN: Projectes d’innovació social digital en el Tercer Sector i alfabetització i capacitació digital per a la inclusió Més de deu anys de dedicació a la capacitació i alfabetització digital de menors, adults i gent gran. Comença la carrera professional en el món de l’educació amb projectes on infants i joves analitzen els missatges dels mitjans de comunicació i creen les seves pròpies produccions amb continguts socials. Dos anys més tard s’especialitza en Educació i TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) exercint de formadora, sobretot en alfabetització digital per a adults i gent gran, i capacitant els joves, els docents i les famílies en l’ús responsable d’Internet. A partir de l’any 2009 combina la docència amb el disseny, la gestió i el desenvolupament de programes i projectes comunitaris on la tecnologia és la palanca per al canvi social i educatiu. Està involucrada, també, en accions de voluntariat tant de la seva ciutat natal (Barcelona) com en països africans, sempre tractant de trobar la fusió entre l’ensenyament i aprenentatge de competències digitals i l’acció social.

Publicacions

Lluna, S.; Pedreira, J. (Wicho) (coord.) (2017). Los nativos digitales no existen. Cómo educar a tus hijos para un mundo digital. Ed. Deusto (http://nativosdigitales.com/) Internet for all? Dos tercis de la població mundial no té accés a Internet. Butlletí d’Acció Social – Fundació Pere Tarrés. Data de publicació 1 de juny 2015 TIC, sí pero CON-sentido. Educaweb.com. Data de publicació 21 d’octubre 2013 Educar en una sociedad digital no significa introduir un iPad en el aula. Chaval.es. Data de publicació: 18 de febrer 2013 Film Divers a Barcelona: miradas y voces jóvenes para la diversidad cultural. Revista Comunicar, 25. Data de publicació: 25 d'octubre de 2005

Bloc Pere Tarrés

Vegeu articles

Contacte

Àrea de Premsa
Tel. 93 430 16 06
premsa@peretarres.org