Sala de Premsa Sala d'expertes i experts Pere Tarrés en xifres Opinió i anàlisi d'actualitat
 Tornar a notícies
  • Temps lliure educatiu i competències acadèmiques i d’ocupabilitat: resultats i bones pràctiques
  • Comparteix a les xarxes socials

Temps lliure educatiu i competències acadèmiques i d’ocupabilitat: resultats i bones pràctiques

02.12.18

La Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés – URL ha acollit la celebració de la jornada “Temps Lliure Educatiu i Competències Acadèmiques i d’Ocupabilitat” que ha comptat amb la presència del degà de la Facultat, Joan-Andreu Rocha Scarpetta, el director de Formació, Consultoria i Estudis de la Fundació Pere Tarrés, Rafa Ruiz de Gauna, el coordinador del projecte Gabriel Casellato i alguns dels representants de la investigació.

El motiu de la jornada ha estat la presentació dels resultats i les bones pràctiques de la investigació realitzada des de gener fins al novembre del 2018 sobre “Competències clau desenvolupades en el Temps Lliure Educatiu rellevants per a l’èxit escolar i la millora de l’ocupabilitat juvenil.”

L’acte ha començat amb una reflexió sobre la investigació en ciències socials, “les ciències socials adquireixen una importància notable perquè hi treballem temes vinculats a la realitat social i ajuden a il·lustrar, il·luminar i subratllar aspectes de les polítiques socials que són necessàries d’introduir o millorar i per aquest motiu des de la facultat intentem impulsar aquest tipus de recerca” ha afirmat el degà de la Facultat.

El projecte ha rebut una subvenció del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat que ha permès dur a terme l’estudi en l’àmbit estatal. La necessitat de la investigació sorgeix de la detecció d’un elevat índex de l’abandonament estudiantil (19%) entre els joves de 18 i 24 anys, el 26,2% d’atur i la necessitat que les entitats compromeses amb l’educació desenvolupin propostes de millora a les realitats acadèmiques i d’ocupabilitat.

Els objectius que han definit aquest estudi van marcats per tres eixos, profunditzar i identificar els elements clau per afavorir l’èxit educatiu i el desenvolupament de competències professionals, la recopilació de bones pràctiques i actuacions d’èxit que treballen per la reducció de l’exclusió formativa i laboral i el disseny i implementació d’una proposta formativa que capaciti els professionals de la intervenció socioeducativa per al desenvolupament d’accions que promouen el treball de les competències professionals i d’èxit educatiu.

La investigació, que s’ha dividit en tres fases, ocupa des del gener fins al desembre del 2018, mes en què es realitzaran les jornades de difusió dels resultats. La metodologia emprada per l’estudi ha estat la investigació de centres de lleure, centres oberts i centres socioeducatius i el treball de camp, utilitzant tècniques qualitatives i quantitatives. S’han realitzat un total de 97 entrevistes i qüestionaris a joves que havien participat dels centres, professionals del sector i joves i infants que participen actualment en algun dels centres.

Els qüestionaris demanaven informació sobre competències acadèmiques i d’ocupabilitat, la capacitat de comunicació, de presa de decisions, la flexibilitat, el treball en equip i la iniciativa i l’esperit emprenedor, la capacitat d’aprendre a aprendre i competències socials i cíviques conclouen després de l’estudi que predomina àmpliament la percepció de canvi en competències transversals d’ocupabilitat més que en competències acadèmiques.

El pas pels centres evidencia la capacitat educativa i el desenvolupament de les competències en treball en equip, la presa de decisions i resolució de conflictes i la flexibilitat, que s’alineen amb les competències acadèmiques social i cívica i aprendre a aprendre en què s’observen les millores més importants percebudes pels participants dels centres. També cal destacar la mirada inclusiva i igualitària de les competències socials i cíviques del treball realitzat pels professionals i l’impacte dels centres en els joves que reforça l’esperit emprenedor i ajuda a assumir responsabilitats i liderar projectes.

Per a la recopilació de bones pràctiques es classifiquen en pràctiques educatives prometedores, validades i exemplars. Cal definir els criteris d’identificació de possibles projectes candidats, revisar la documentació dels projectes i elaborar fitxes de bones pràctiques.

Finalment, la jornada conclou amb una proposta formativa que es deriva de la investigació és una formació que pretén profunditzar en el coneixement de les competències per l’èxit escolar i professional. La presa de decisions per aquestes competències i l’adquisició d’eines i recursos per a realitzar un acompanyament educatiu en el marc del temps lliure dels infants i joves i dotar d’orientacions pedagògiques constructives i didàctiques els centres de lleure, centres oberts i centres socioeducatius.