Sala de premsa Sala d'expertes i experts Pere Tarrés en xifres Opinió i anàlisi d'actualitat
 Tornar a notícies

Nova llei de contractació pública estatal aprovada

17.04.18

El passat dijous 12 d’abril va tenir lloc la Jornada Nova Llei de Contractes Estatal, organitzada per la Fundació Pere Tarrés a la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés, on es va discutir respecte l’entrada en vigor de la nova llei 9/2017 de Contractació Pública.

La trobada amb diferents experts va abordar la qüestió sobre els possibles impactes d’aquesta llei en el tercer sector, atès que l’administració pública juga un paper molt important en els serveis d’atenció a les persones.

“La darrera directiva europea sobre contracció pública, fruit de males experiències amb empreses estranyes a l’atenció a les persones i influïda per lobbys econòmics i també de les grans ONGs del continent, ha fet possible el reconeixement de formes alternatives de remunerar els serveis públics adreçats a les persones” va inaugurar el Sr. Josep Oriol Pujol, director general de la Fundació Pere Tarrés.   

L’encarregat de presentar la nova llei de contractació pública Estatal va ser el Sr. Juan Carlos Hernanz, soci de Cuatrecasas.  La nova llei, que transposa a l’ordenament jurídic espanyol una directiva del 2014 de la UE, ha estat elaborada en un ampli marc de consens polític, fet pel qual reflexa diverses sensibilitats. La implantació dels seus criteris poden ser rellevants per a la nostra societat en tant que la contractació pública suposa al voltant del 20% del PIB.

A la taula rodona que es va organitzar per debatre l’afectació de la llei hi van participar la Sra. Mercè Corretja, directora general de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya; el Sr. Joan Segarra, president de la Confederació; el Sr. Francisco Blanco, director de Coordinació de Contractació Administrativa de l’Ajuntament de Barcelona; el Sr. Enric Arqués, membre de la Junta Directiva de la Taula del Tercer Sector en representació de Fòrum Salut Mental; i com a moderador Jesús Delgado, administrador universitari de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés.

Una de les novetats que aporta la implantació de la llei 9/2017 és que la valoració per una contractació pública ja no serà per l’oferta més avantatjosa econòmicament, sinó pel criteri qualitat i preu. De manera que contempla criteris socials i mediambiental que han de ser incorporats a la valoració, a més del compliment de clàusules socials en determinats àmbits. Així la contractació pública esdevé una eina estratègica de primer ordre per a les polítiques socials i públiques.

Un altre punt a destacar és la consagració dels serveis d’atenció a les persones els quals no han d’estar necessàriament sotmesos a la contractació pública habitual, sinó que poden estar fora d’aquesta norma com succeeix a diverses comunitats autònomes. En aquest sentit, existeix la possibilitat de crear concerts socials o ocupacionals, que caldrà que Catalunya acabi de legislar.

Un altre tema abordat durant la jornada va ser l’esforç que cal fer per fixar preus raonables, que permetin oferir els serveis amb qualitat i que respectin els convenis col·lectius del sector, els quals s’han d’exigir. Per una altra banda, es va remarcar la necessitat de diàleg permanent entre les administracions públiques, el tercer sector i d’altres agents per a configurar una bona pràctica de contractació dels serveis d’atenció a les persones.

Respecte l’entrada en vigor de la llei encara hi ha moltes incerteses, fruit de la poca pràctica i de les interpretacions i desplegaments que les administracions públiques, juntes consultives, interventors i els propis tribunals puguin anar fent. Per tant, serà qüestió d’un procés de consolidació fins arribar a aquest canvi de model. Actualment, s’està impartint formació i definint procediments tant previs com en l’execució, els quals caldrà vetllar per seguir els compromisos fixats pels adjudicataris en el contracte.

La cloenda de l’acte va córrer a càrrec del Sr. Rafael Ruiz de Gauna, director de Relacions Institucionals de la Fundació Pere Tarrés.