Sala de Premsa Sala d'expertes i experts Pere Tarrés en xifres Opinió i anàlisi d'actualitat
 Tornar a Notícies

8 de cada 10 alumnes d’Educació Social i Treball Social tenen feina en l’àmbit socioeducatiu

19.03.19

L’Educació Social i el Treball Social són dues professions amb alts nivells d’inserció laboral. Així ho constata el 9è. Estudi sobre la Inserció Laboral que ha realitzat Fundació Pere Tarrés que recull que el 88% dels alumnes, 9 de cada 10, s’han incorporat al mercat laboral sis mesos després d’acabar els seus estudis a la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés – Universitat Ramon Llull el curs 2017-2018.

Per valorar els resultats de l’estudi sobre inserció laboral, cal tenir en compte la situació conjuntural del país, que malgrat evolucioni positivament segons alguns indicadors, presenta encara elevats índex d’atur juvenil. Segons d’Informe de l’Enquesta de Població Activa (EPA) del 2018, la taxa d’atur entre joves de menys de 25 anys a Catalunya va ser del 27,7%, mentre que la taxa d’atur entre els graduats en Educació Social i Treball Social és del 6%.

Alta inserció laboral dels graus en Educació Social i Treball Social

Per estudis, el percentatge de graduats en Educació Social que ja estan treballant en l’àmbit socioeducatiu és del 91%, sobretot com a educadors socials, mentre que en Treball Social és del 73%, també en bona part com a treballadors socials. Cal destacar que en Treball Social la contractació sempre requereix la titulació, en canvi en Educació Social, en algunes ocasions, no és un requisit imprescindible. Només un 6% dels enquestats està a l’atur mentre que el 5% restant ha optat per continuar els seus estudis a través de màsters, postgraus o formació contínua.

Pel que respecte a la situació contractual, un 38% dels titulats que ja treballen tenen contractes indefinits i un 56% són temporals. Pel que respecte a la jornada laboral, la modalitat de jornada completa aplega un 67% dels titulats, mentre que el 33% restant treballa en jornada parcial.

Els centres d’acollida, l’àmbit d’intervenció amb més augment

Entre els àmbits d’intervenció per tipologia de servei de les feines dels graduats en Educació Social predominen centres residencials d’infància i adolescència i els centres oberts. També hi ha una forta presència de centres d’acollida i particularment, de centres d’acollida de menors migrants no acompanyats, fruit de l’increment de l’arribada d’aquest col·lectiu al nostre país. De fet, des de l’inici de l’estiu passat, la demanda de professionals de l’acció social especialitzats en l’atenció als menors estrangers no acompanyats va augmentar en un 90% a la borsa de treball de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés – URL.

L’increment en la demanda d’aquests perfils professionals, que va tenir el seu pic al mes de juny i es va estabilitzar el setembre, va ser propiciada per l’arribada del nombre de menors migrants sense referents. La necessitat de trobar educadors i treballadors socials especialitzats per fer front a aquesta situació, qualificada pel mateix Govern de la Generalitat “d’emergència social”, va fer que la borsa de treball de la Facultat no pogués cobrir el 100% la demanda de les entitats socials que les sol·licitaven.

Les fundacions, un dels principals centres contractants

Una de les conclusions d’aquest estudi és que les Fundacions han augmentat les contractacions respecte els anys anteriors, representant un 46% del total. De la resta d’enquestats, el 19% treballa en una cooperativa, el 19% en una empresa, el 10% treballa a l’administració pública i el 6% treballa en una associació.

Per àmbits d’intervenció, els titulats en Educació Social han estat contractats majoritàriament per treballar a favor de la infància i l’adolescència, un 79%, seguit a gran distància per Joventut, Mediació i resolució de conflictes, Acció social comunitària i participació social i migració. Mentre que els graduats en Treball Social intervenen en àmbits com el de Gent Gran, seguit per Salut Mental, Diversitat Funcional, Acció social comunitària i participació social.

Les pràctiques curriculars, element clau en la inserció laboral dels graduats

Des de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés-URL sempre s’ha donat molta importància a la qualitat de l’aprenentatge que reben els alumnes durant les seves estades pràctiques i la vinculació amb els seus responsables. Prova dels bons resultats d’aquesta relació és que el 67% dels enquestats estan treballant en el mateix àmbit en el que han realitzat les seves pràctiques curriculars.

El degà de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés, Dr. Joan-Andreu Rocha Scarpetta, explica aquests bons resultats a través de la vinculació de la Universitat Ramon Llull amb les entitats socials: “La Universitat Ramon Llull neix de la unió d’entitats socials amb una clara vocació educativa i social. La suma de tots els esforços afavoreix el funcionament de la iniciativa social i del teixit social. A més, molts dels alumnes que van estudiar amb nosaltres a la dècada dels noranta van crear les seves pròpies entitats amb les que continuen vinculats a dia d’avui”.

El 48% dels estudiants ja estaven inserits laboralment només tres mesos després d’acabar la carrera. En un 27% dels casos, els estudiants ja tenien feina abans d’acabar els estudis, bé a temps complert o a temps parcial.

Més de 25 anys d’Educació Social

La Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés – URL va celebra el curs passat els 25 anys l’inici dels estudis d’Educació Social, que l’avalen com una professió consolidada i amb ampli reconeixement social. La Facultat ha estat pionera en la posada en marxa d’aquests estudis i està situada en els primeres posicions de nombrosos rànquings universitaris.

La Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés – URL té la voluntat de contribuir a la construcció d’una societat més justa i cohesionada a través de la recerca rigorosa, la transferència de coneixement i la formació de les persones.