Sala de Premsa Sala d'expertes i experts Pere Tarrés en xifres Opinió i anàlisi d'actualitat
 Tornar a Notícies
  • Planificació de l’atenció a la discapacitat i la diversitat funcional a Rubí
  • Comparteix a les xarxes socials

Planificació de l’atenció a la discapacitat i la diversitat funcional a Rubí

31.08.17

El Departament de Consultoria i Estudis de la Fundació Pere Tarrés ha dut a terme la Diagnosi de la població amb discapacitat al municipi de Rubí, elaborada per encàrrec de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona.

S’ha revisat una gran diversitat de fonts de dades: certificats de discapacitat, indicadors de salut mental, estadística educativa d’alumnat amb necessitats educatives especials i de centres d’educació especial, registre dels serveis socials de l’Ajuntament i de les àrees de mobilitat, habitatge així com d’esports, l’ONCE i el Servei de Rehabilitació Comunitària, i memòries d’entitats com l’AVAN. Igualment, s’ha revisat la planificació local en matèria de CET, llar tutelada, equipaments, mobilitat, formació i inserció, infància i habitatge. Juntament amb prop de 12h d’entrevistes i dinàmiques grupals amb professionals, persones amb discapacitat i familiars i amb el treball de consultoria de la Fundació Pere Tarrés, han permès determinar les necessitats i establir els criteris de priorització de les actuacions a dur a terme en el marc del Pla d’Atenció Integral a les persones amb Discapacitat i Diversitat Funcional de Rubí.

A Rubí resideixen 2.659 persones amb certificat de discapacitat entre els 0 i 64 anys (4,1% de la població d’aquesta edat), principalment amb discapacitat motora (50,5%), per malaltia mental (20,6%) i discapacitat intel·lectual (13,1%). És una característica específica de Rubí el fet que la gran majoria (65%) té menys del 33% de discapacitat i és un col·lectiu menys envellit el que suposa una major demanda específica d’activitats i suport.

Al seu torn, el context de necessitats específiques de Rubí ve marcat pel trànsit entre la tradició i la renovació generacionalque combina la tradició d’atendre en el sí de la família les necessitats de les persones amb discapacitat i la renovació generacional que implica d'una banda, persones grans cuidadores que necessiten ajuda per atendre a les persones afectades i solucions de cara a la seva absència, i d'altra banda, les generacions que s'incorporen com a afectats i cuidadors amb major exigència a les administracions i entitats. El resultat és que hi ha major pressió sobre el municipi, tant a l'administració local com a la xarxa d'entitats, existent i per crear.

La diagnosi elaborada per la Fundació Pere Tarrés identifica prop de 160 mesures possibles organitzades en 12 àmbits d’actuació, i estableix els criteris de priorització per guiar el disseny i implementació, concretament: serveis i actuacions compartits amb el teixit associatiu, integrats en recursos existents no específics i específics, amb baixa inversió en infraestructura, amb menor requeriment tècnic d'execució i amb menor necessitat de mobilització d'altres administracions i planificacions supramunicipals.

L’Ajuntament de Rubí disposa així de la primera diagnosi participada per a dissenyar el Pla d’Atenció Integral a les persones amb Discapacitat i Diversitat Funcional complint amb el Pla de mandat de Rubí 2016-2019.