Sala de Premsa Sala d'expertes i experts Pere Tarrés en xifres Opinió i anàlisi d'actualitat
 Tornar a Notícies
  • La Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés – URL, el primer centre català en obtenir l’Acreditació Institucional de l’AQU

La Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés – URL, el primer centre català en obtenir l’Acreditació Institucional de l’AQU

04.07.18

La Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés – Universitat Ramon Llull ha esdevingut el primer centre del Sistema Universitari Català en obtenir l’Acreditació Institucional per part de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU). L'obtenció d’aquest reconeixement permetrà a la Facultat l'acreditació, per un període de cinc anys renovables, de tots els títols universitaris oficials que s'hi imparteixen.

L’Acreditació Institucional és fruit del ferm compromís de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés - URL d’oferir programes formatius de qualitat que incloguin en el seu funcionament mesures per assegurar la seva contínua avaluació i millora. El degà de la Facultat, Joan-Andreu Rocha Scarpetta, ha  afirmat que “l’acreditació és el resultat de la tasca portada a terme per tota la Facultat de cara a millorar la qualitat dels nostres serveis i dels nostres programes acadèmics d’acord amb les exigències del sistema universitari avui.”.

L’Acreditació Institucional se suma a la certificació del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) de la Facultat, obtinguda el 2016, i a l’acreditació de totes les titulacions oficials que imparteix la Facultat, el 2015: el Grau en Educació, el Grau en Treball Social, el Màster Universitari en Direcció i Intervenció en Serveis Social i el Màster Universitari en Models i Estratègies d’Acció Social i Educativa en la Infància i Adolescència. Totes quatre han estat reconegudes, a més, amb la menció especial que AQU Catalunya atorga en relació al processos d’orientació i inserció laboral dels titulats.

Inserció Professional i Ocupació

L’Educació Social i el Treball Social són dues professions amb alts nivells d’inserció laboral. Així ho constata el 8è. Estudi sobre la Inserció Laboral que ha realitzat Fundació Pere Tarrés que recull que el 89% dels alumnes, 9 de cada 10, que van finalitzar els seus estudis a la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés – Universitat Ramon Llull durant el curs 2016-2017 ja s’han incorporat al mercat laboral.

Per estudis, el percentatge de graduats en Treball Social que ja estan treballant és del 83% mentre que en Educació Social és del 90%. Cal destacar que en Treball Social la contractació sempre requereix la titulació, en canvi en Educació Social, en algunes ocasions, no és un requisit imprescindible. Només un 6% dels enquestats està a l’atur mentre que el 4% restant ha optat per continuar els seus estudis a través de màsters, postgraus o formació contínua.

Alt nivell de satisfacció amb els estudis

Als enquestats també se’ls va preguntar pel seu nivell de satisfacció amb els estudis i la seva aplicació al món laboral. Així, un 87% de les persones titulades tornarien a cursar els mateixos estudis si haguessin de començar de nou i el 97% afirma que repetiria el Grau en la mateixa universitat.

La valoració de la formació rebuda ha estat d’un 8,09 sobre 10 i el 90% ha afirmat que la formació rebuda és adequada a la realitat.

25 anys d’Educació Social

Aquest curs acadèmic 2017-18 la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés – URL celebra els 25 anys l’inici dels estudis d’Educació Social, que l’avalen com una professió consolidada i amb ampli reconeixement social. La Facultat ha estat pionera en la posada en marxa d’aquests estudis i està situada en els primeres posicions de nombrosos rànquings universitaris.

La Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés – URL que té la voluntat de contribuir a la construcció d’una societat més justa i cohesionada a través de la recerca rigorosa, la transferència de coneixement i la formació de les persones.