Assemblea General Ordinària 2023

Assemblea General Extraordinària 2023

Què és?

Presentació

Documents

Inscripcions i logística

Anualment el Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans convoca l’Assemblea General Ordinària, coneguda com AGO. Si és requereix també, assemblees generals amb caràcter extraordinari. 

Enguany el Consell Directiu convoca una Assemblea General Extraordinària en motiu d'una modificació del Reglament de Règim Intern amb la voluntat d'ampliar número de places per a membres vocals del Consell Directiu del MCECC per millorar la representativitat territorial en el si del Consell Directiu.