Si no veieu aquest newsletter correctament feu clic aquí o copieu aquesta adreça
(http://www.peretarres.org/mails/2019/facultat/presentacio-llibre-blanquesjuguen-0119/index.html) en el vostre navegador. Gràcies.


Segueix-nos
Facebook Twitter

Santaló, 37 | 08021 Barcelona | Tel. 93 415 25 51 | www.peretarres.url.edu

PUBLICITAT
De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament Europeu de protecció de dades (RGPD), l’informem que les dades personals que ens facilita quedaran incorporades a una Base de Dades General d’Administració de Fundació Pere Tarrés, el responsable del qual és la Fundació Pere Tarrés. Farem servir les vostres dades per prestar el servei que ens ha demanat i mantenir-li informat de les nostres activitats. Com a titular de les dades, autoritza de forma expressa el tractament d’aquestes dades. Els destinataris de la informació i de les dades són tots els departaments i col·laboradors de la Fundació així com l’Administració en l’àmbit de les seves competències. Pot exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat i prohibició de decisions individuals informatitzades previstos al RGPD clicant aquí, o dirigint-se per escrit al Carrer Numància número 149-151 de Barcelona, o mitjançant l’adreça de correu electrònic fundacio@peretarres.org.