Si no veieu aquest newsletter correctament feu clic aquí o copieu aquesta adreça
(http://www.peretarres.org/mails/2018/fcie/bonificada-lleure-0918/index.html) en el vostre navegador. Gràcies


www.peretarres.org/formacio

Segueix-nos
TwitterLinkedinFacebook

Carolines, 10 | 08012 Barcelona | Tel. 93 430 16 06 | www.peretarres.org/formacio

PUBLICITAT
De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i el Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD), l’informem que les dades personals que ens facilita quedaran incorporades a una Base de Dades General d’Administració de Fundació Pere Tarrés, el responsable del qual és la Fundació Pere Tarrés. Farem servir les vostres dades per prestar-li el servei que ens ha demanat i mantenir-li informat de les nostres activitats per correu electrònic o postal, i sms. Com a titular de les dades, autoritza de forma expressa el tractament d’aquestes dades. Els destinataris de la informació i de les dades són tots els departaments i col·laboradors de la Fundació així com l’Administració en l’àmbit de les seves competències. La informació es conservarà en els nostres arxius durant el període legal de la conservació. Pot exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat i prohibició de decisions individuals informatitzades previstos al RGPD clicant aquí, o dirigint-se per escrit al Carrer Numància número 149-151 de Barcelona, o mitjançant l’adreça de correu electrònic fundacio@peretarres.org.