Troba el teu curs

Víctimes i agressors, eines bàsiques d’intervenció i actuació


Davant una situació de violència de gènere és necessari realitzar diverses d'accions que abordin aquesta problemàtica. A través d'aquest curs s'ampliaran els coneixements sobre la violència de gènere i el procés de canvi que s'ha de realitzar en les parts que intervenen: agressors i víctimes.

Codi Curs
3442

Llengua vehicular
Castellà

Modalitat
Online

Online

Data Inici
27/02/2019

Data Fi
26/04/2019

Hores teòriques
40 h

Hores pràctiques
0 h

120€

MATRICULA'T

Codi Curs: 3442

Llengua vehicular: Castellà

Modalitat: Online

Adreça:

Data Inici: 27/02/2019

Data Fi: 26/04/2019

Hores teòriques: 40 h

Hores pràctiques: 0 h

Preu: 120€

A qui va dirigit?

Aquest curs es destina a professionals i persones de l’àmbit de la infància i adolescència.

Descripció

- Aprofundiràs en el coneixement del marc sociocultural i educatiu en el qual es poden presentar situacions de violència de gènere.
- Prendràs una major consciència sobre els processos interns i de relació que es donen en víctimes i agressors.
- Et dotaràs d’eines que t'ajudaran a dur a terme un acompanyament empàtic i responsable dins l’entorn laboral vers les persones implicades en situacions de violència de gènere.

Què aprendràs?

Mòdul 1: Conceptes bàsics de violència:
- Agressivitat i violència.
- El patriarcat.
- Perspectiva des del model ecològic.
- Tipologia de violència.
- Els criteris Kirkwood.
- El procés de victimització.
- El cicle de la violència.
- La victimització secundària.
- L'amor romàntic.

Mòdul 2: Intervenció en menors:
- Aspectes a considerar: visió holística, importància de les figures
parentals, característiques dels menors.
- Tipologia de maltractaments.
- Factors explicatius del maltractament a menors.
- Conseqüències del maltractament a menors.

Mòdul 3: Intervenció amb dones:
- Principis de la intervenció.
- Conseqüències de la violència a les dones víctimes.
- Mecanismes de defensa.
- Mapa emocional de les víctimes.
- Actituds habituals al primer contacte.

Mòdul 4: Intervenció amb homes que exerceixen la violència:
- Principis de la intervenció.
- Reflexió al voltant de com són els homes que utilitzen la violència i
per què maltracten.
- Mites i estereotips sobre els homes que maltracten.
- Sentit del treball amb els homes.
- Gestió del poder i cultura masclista.

Mòdul 5: Recomanacions a tenir en compte a l'hora de treballar:
- Gestió de sentiments i actituds dels professionals.

Titulacions

Certificat acreditatiu d'aprofitament emès pel centre de formació Fundació Pere Tarrés.

Víctimes i agressors, eines bàsiques d’intervenció i actuació

120€

Matricula't

Demana més informació

Nom
Cognoms
Correu electrònic
Mòbil
Codi postal

Observacions

Contacte

93 410 16 02 formacio@peretarres.org

c. Carolines, 10. 08012 Barcelona
Fax. 93 439 45 15