Troba el teu curs

Sessió informativa Certificat de Professionalitat de Direcció i coordinació d'activitats de temps lliure infantil i juvenil


Documentació imprescindible a lliurar a les sessions informatives: 1.Currículum Vitae // 2. Fotocòpia NIF o NIE // 3.Document compulsat que acrediti alguna de les formacions requerides: En el cas dels Cursos d'Nivell 3 ((Batx/BUP/CP del mateix nivell/prova accés al CFGS) homologats) // 4.Document d'alta i renovació de la demanda d'ocupació (DARDO). S'ha de sol·licitar directament a la teva OTG o per internet.

Codi Curs
5365

Llengua vehicular
Català

Modalitat
Presencial

BARCELONA

Carrer Carolines 10 08012 - BARCELONA, BARCELONA

Data Inici
18/09/2019

Data Fi
18/09/2019

Hores teòriques
2 h

Hores pràctiques
0 h

SENSE COST

MATÍ

Codi Curs: 5365

Llengua vehicular: Català

Modalitat: Presencial

Adreça: BARCELONA

Data Inici: 18/09/2019

Data Fi: 18/09/2019

Hores teòriques: 2 h

Hores pràctiques: 0 h

Preu: SENSE COST

Què aprendràs?

Planificar, organitzar, gestionar, dinamitzar i avaluar projectes de lleure educatiu, dirigits a la infància i la joventut en tots els seus aspectes, representant interna i externament als mateixos, assumint la creació, control i dinamització de l'equip de personal monitor.

Requisits

Aquest certificat de professionalitat requereix el compliment d’ una de les següents vies per poder accedir:

a) Estar en possessió del Títol de Batxillerat o equivalent a efectes acadèmics.

b) Estar en possessió d'un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul i/o mòduls formatius del certificat de professionalitat al que desitja accedir.

c) Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional .

d) Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau superior, o bé  haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les administracions educatives.

i) Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.

f) Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.

Les persones que accedeixin a la formació mitjançant l’ opció “F” cal que realitzin una prova d’ accés en el nostre centre.

Sessió informativa Certificat de Professionalitat de Direcció i coordinació d'activitats de temps lliure infantil i juvenil

SENSE COST

Matricula't

Demana més informació

Nom
Cognoms
Correu electrònic
Mòbil
Codi postal

Observacions (màx. núm. caràcters 250)

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

Contacte

93 410 16 02 formacio@peretarres.org

c. Carolines, 10. 08012 Barcelona
Fax. 93 439 45 15