Troba el teu curs

Protecció de dades personals: la nova normativa europea.

- Conèixer el nou Reglament Europeu de Protecció de dades (UE) 2016/679. - Reconèixer les novetats que introdueix el nou Reglament Europeu en la gestió de la Protecció de Dades. - Identificar les obligacions que el RGPDestableix per als responsables i encarregats del tractament i les noves figures que introdueix el RPGD. - Analitzar les accions que han de realitzar les empreses per adaptar-se al nou RGPD. - Reconèixer els nous organismes que estableix el RGPD per supervisar el compliment normatiu i el règim sancionador que estableix el RGPD.