Troba el teu curs

Gestió d'empreses d'Economia social

Objectius generals:

- Adoptar els mètodes de direcció a les particularitats de democràcia interna i de participació propis de les cooperatives.

Objectius específics:

- Establir un llenguatge comú en base als coneixements de gestió per la comprensió global del negoci de la cooperativa.

- Sensibilitzar als Consells Rectors, gerents i equips directius que conformen una empresa, envers la necessitat de prendre decisions estratègiques per donar resposta als reptes i tendències del sector i de la cooperativa (competitivitat).

- Donar eines, coneixements i habilitats per garantir la professionalització del Consell Recto