Troba el teu curs

Gestió d'empreses d'Economia social


Per a procedir a la matricula d'aquest curs 100% subvencionat cal omplir i annexar a la matrícula el document Annex 1 (document PDF que us heu de descarregar, sota les dades del curs). Valideu que ompliu l'Annex correcte validant la capçalera d'aquest

Clica aquí per descarregar el fitxer annex.

Codi Curs
3916

Llengua vehicular
Català

Modalitat
Online

Online

Data Inici
13/11/2018

Data Fi
29/11/2018

Hores teòriques
10 h

Hores pràctiques
0 h

100% SUBVENCIONAT

Codi Curs: 3916

Llengua vehicular: Català

Modalitat: Online

Adreça:

Data Inici: 13/11/2018

Data Fi: 29/11/2018

Hores teòriques: 10 h

Hores pràctiques: 0 h

Preu: 100% SUBVENCIONAT

A qui va dirigit?

Aquesta formació està subvencionada i es dóna prioritat als treballadors en actiu i a persones autònomes.

Descripció

Objectius generals: - Adoptar els mètodes de direcció a les particularitats de democràcia interna i de participació propis de les cooperatives. Objectius específics: - Establir un llenguatge comú en base als coneixements de gestió per la comprensió global del negoci de la cooperativa. - Sensibilitzar als Consells Rectors, gerents i equips directius que conformen una empresa, envers la necessitat de prendre decisions estratègiques per donar resposta als reptes i tendències del sector i de la cooperativa (competitivitat). - Donar eines, coneixements i habilitats per garantir la professionalització del Consell Recto

Què aprendràs?

Gestió de clients, presa de decisions i comunicació a l’empresa cooperativa. - El client intern i la seva implicació en els resultats de les empreses - El mesurament de la satisfacció del client intern - La retribució com a part de la satisfacció - La responsabilitat en la presa de decisions - La formació i la capacitació per a la presa de decisions correcta - Els mecanismes d'informació i de transmissió del coneixement en l'empresa cooperativa La planificació i la gestió estratègica de la cooperativa - Quina visió global ;hem de tenir de ;l’empresa cooperativa? - Què entenem per estratègia? - Com dissenyem, elaborem, implantem l’estratègia Els conceptes bàsics de la gestió econòmica de la cooperativa - Règim econòmic de la cooperativa . Quina és la diferència de les empreses mercantils? - Capital cooperatiu vs capital social - Fons de reserva obligatori - Altres reserves - Fons d’educació i promoció i el paper social de la cooperativa - La relació econòmica del soci amb la cooperativa - El règim fiscal de la cooperativa agrària. Diferents tipologies i avantatges fiscals - Cooperativa especialment protegida, requisits i avantatges - Cooperativa protegida, requisits i avantatges Interpretació i anàlisi dels estats financers de la cooperativa - Introducció - Necessitat de l’anàlisi de les dades econòmiques (anàlisi d’estats financers) - Principals usuaris. - Els estats financers-definicions - El balanç de situació i les masses patrimonials - Compte de resultats - Estat de flux d’efectiu - Pressupost de tresoreria

metodologia

El curs combina la fonamentació teòrica com a marc referencial necessari per l'assoliment dels continguts i la posada en pràctica d’exercicis i/o dinàmiques per adquirir les habilitats i destreses requerides. En tot moment es pretén que els coneixements que es transmetin i els aspectes que es treballin resultin significatius per als alumnes.

Titulacions

Certificat acreditatiu d'aprofitament emès pel centre de formació Fundació Pere Tarrés.

professorat

SERGIO CRUZ ALMANCHEL

Aquesta formació està subvencionada i es dóna prioritat als treballadors en actiu.

Gestió d'empreses d'Economia social

100% SUBVENCIONAT

Matricula't

Demana més informació

Nom
Cognoms
Correu electrònic
Mòbil
Codi postal

Observacions

Contacte

93 410 16 02 formacio@peretarres.org

c. Carolines, 10. 08012 Barcelona
Fax. 93 439 45 15