Troba el teu curs

Educació inclusiva centrada en el trastorn de l'espectre autista (TEA)


Per poder realitzar la preinscripció a aquest curs, cal que emplenis totes les dades i els camps que es sol·liciten en el formulari. Una vegada rebem la sol·licitud de matricula, la revisarem. En cas que estigui tot correcte, rebreu un e-mail per tal de validar l’annex i signar-lo digitalment.

Codi Curs
19135

Llengua vehicular
Català

Modalitat
Online

Online

Data Inici
18/09/2024

Data Fi
08/11/2024

Hores teòriques
35 h

Hores pràctiques
0 h

100% SUBVENCIONAT

Prioritari per treballadors/es.

Codi Curs: 19135

Llengua vehicular: Català

Modalitat: Online

Adreça:

Data Inici: 18/09/2024

Data Fi: 08/11/2024

Hores teòriques: 35 h

Hores pràctiques: 0 h

Preu: 100% SUBVENCIONAT

A qui va dirigit?

Aquest curs està dirigit prioritàriament a treballadors en actiu. S'admeten a persones autònomes. Queden excloses persones amb contracte inclòs en l'àmbit d'aplicació dels acords de formació de les administracions públiques (AFEDAP) i que cotitzen a la Seguretat Social en concepte de formació professional per a l'ocupació.

Descripció

Objectiu general.

-Descriure als professionals de l'educació, els elements principals derivats de l'espectre autista per a la seva consideració a l'aula.


Objectius específics.

-Identificar l'alumne i l'alumna amb autisme.

-Definir elements per a l'orientació de la pràctica professional destinada a l'alumnat amb TEA en el marc de l'educació inclusiva.

-Identificar la perspectiva interdisciplinària per atendre les famílies de l'alumnat amb TEA.

Què aprendràs?

Amb aquest curs aprendràs els elements principals derivats de l'espectre autista per a la seva consideració a l'aula. Identificant l'alumne i l'alumna amb autisme, definint elements per a l’orientació de la pràctica professional en el marc de l'educació inclusiva i identificant la perspectiva interdisciplinària per atendre les famílies de l’alumnat amb TEA.

Mòdul 1: Conceptes bàsics sobre l'alumnat amb TEA.

-Identificació de les característiques principals de l'espectre Autista.

-Distinció dels elements claus per a la inclusió


Mòdul 2: Avaluació psicològica i implicació pedagògica.

-Elaboració d'un disseny d'avaluació psicològica.

-Demostració de recursos comunicatius.

-Gestió del temps lliure i excursions.


Mòdul 3: El treball en equip i la perspectiva interdisciplinar.

-Disseny de la intervenció en el context familiar.

-Descripció de tots els professionals implicats.

Metodologia

La metodologia de treball es fonamenta en l'aprenentatge autònom, suportat per la visió del tutor-expert que acompanyarà el procés a través de la plataforma de teleformació.

Partint de situacions reals, es proposa una fonamentació teòrica com a marc de referència del contingut a tractar. El contingut es presenta en format interactiu i la seva visualització estarà disponible al llarg de tota la durada del curs.

L'avaluació i transferència dels continguts a la realitat de l'alumne es fa a través d'exercicis pràctics, qüestionaris d'autoavaluació i la interacció i dinàmica generada al fòrum de debat. El primer dia de curs, es presentaran les dates d'entrega o compliment de cada activitat per tal de realitzar i organitzar el seguiment del curs.

Titulacions

Certificat acreditatiu d'aprofitament promogut pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Titulacions

professorat

RAQUEL DOLADO MURILLO

Requisits

Complir com a mínim algun dels següents requisits:

- Certificat de professionalitat nivell 1.
- Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
- Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
- Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
- Certificat de Professionalitat de nivell 2.
- Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
- Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.

Educació inclusiva centrada en el trastorn de l'espectre autista (TEA)

100% SUBVENCIONAT

Preinscripció

Demana més informació

Nom
Cognoms
Correu electrònic
Mòbil
Codi postal

Observacions (màx. núm. caràcters 250)

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

Contacte

93 410 16 02 formacio@peretarres.org

c. Carolines, 10. 08012 Barcelona
Fax. 93 439 45 15