Troba el teu curs

Atenció a la diversitat: Autisme


Per a procedir a la matricula d'aquest curs 100% subvencionat cal omplir i annexar a la matrícula el

Clica aquí per descarregar el fitxer annex.

Codi Curs
4204

Llengua vehicular
Català

Modalitat
Online

Online

Data Inici
20/12/2018

Data Fi
31/01/2019

Hores teòriques
30 h

Hores pràctiques
0 h

0€

Codi Curs: 4204

Llengua vehicular: Català

Modalitat: Online

Adreça:

Data Inici: 20/12/2018

Data Fi: 31/01/2019

Hores teòriques: 30 h

Hores pràctiques: 0 h

Preu: 0€

A qui va dirigit?

Aquesta formació està subvencionada i es dóna prioritat als treballadors en actiu i a persones autònomes.

Descripció

-Introduir als professionals de l'educació en els principals elements derivats de l'espectre autista per a la seva consideració a l'aula.

-Saber identificar un nen amb autismes i saber com tractar-lo. -Aprendre a orientar als familiars amb un nen amb autisme. -Conèixer la varietat de recursos i tècniques per el seu tractament i el seu procés educatius.

Què aprendràs?

Mòdul 1: EL TRASTORN DE L'ESPECTRE AUTISTA I LES SEVES CARACTERÍSTIQUES.
- Què és el Trastorn de l'Espectre Autista.
- Història.
- Causes.
- Nivells de gravetat.
- Característiques dels infants amb trastorn de l'espectre Autista.
- Models explicatius.

Mòdul 2: Desenvolupament evolutiu del Trastorn de l'Espectre Autista.
- El Trastorn de l'Espectre Autista al llarg del cicle vital.
- Etapa infantil.
- Etapa adolescent.
- Etapa adulta.
- La vellesa.

Mòdul 3: Detecció i diagnòstic.
- Detecció.
- Diagnòstic.
- Trastorns associats.

Mòdul 4: ESCOLARITZACIÓ I NECESSITATS EDUCATIVES.
- L'escola inclusiva.
- Modalitats d'escolarització.
- Pla individualitzat.
- Orientacions educatives en el procés d'aprenentatge d'un infant amb TEA.

Mòdul 5: INTERVENCIÓ I TRACTAMENT.
- Orientacions generals.
- Estructuració de l'entorn i el temps.
- L'autonomia i els hàbits.
- Àrea acadèmica.
- L'àrea de la comunicació.
- L'àrea de la interacció social.
- L'àrea emocional.
- Les alteracions conductuals.

metodologia

El curs combina la fonamentació teòrica com a marc referencial necessari per l'assoliment dels continguts i la posada en pràctica d’exercicis i/o dinàmiques per adquirir les habilitats i destreses requerides. En tot moment es pretén que els coneixements que es transmetin i els aspectes que es treballin resultin significatius per als alumnes.

Titulacions

Certificat acreditatiu d'aprofitament emès pel centre de formació Fundació Pere Tarrés

Titulacions

Aquesta formació està subvencionada i es dóna prioritat als treballadors en actiu.

Atenció a la diversitat: Autisme

0€

Matricula't

Demana més informació

Nom
Cognoms
Correu electrònic
Mòbil
Codi postal

Observacions

Contacte

93 410 16 02 formacio@peretarres.org

c. Carolines, 10. 08012 Barcelona
Fax. 93 439 45 15