Troba el teu curs

Alumnat amb necessitats educatives especials: Vetlladors/es

- Introduir-se en els Conceptes fonamentals de l'educació especial i super marc legal a Catalunya.
- Conèixer les funcions de l'auxiliar d'educació especial en el marc escolar.
- Conèixer les característiques dels nens amb discapacitat i / o trastorns.
- Adquirir els Instruments necessaris per donar resposta a les Necessitats de Suport educatiu dels infants amb Necessitats educatives especials.