Troba el teu curs

Alumnat amb necessitats educatives especials: Vetlladors/es


Saps com intervenir amb un infant amb necessitats educatives especials? Vols conèixer les necessitats de suport educatiu d’aquests infants? Amb aquest curs coneixeràs les característiques fonamentals de les discapacitats i trastorns en la infància i podràs adquirir recursos per a la intervenció en el context escolar des de la perspectiva del/la vetllador/a. Aquesta acció formativa ha estat dissenyada pedagògicament per la Raquel Dolado, psicòloga i postgrau en salut mental i alteracions de conducta en persones amb discapacitat.

Codi Curs
3926

Llengua vehicular
Castellà

Modalitat
Online

Online

Data Inici
28/11/2018

Data Fi
25/01/2019

Hores teòriques
40 h

Hores pràctiques
0 h

120€

MATRICULA'T

Codi Curs: 3926

Llengua vehicular: Castellà

Modalitat: Online

Adreça:

Data Inici: 28/11/2018

Data Fi: 25/01/2019

Hores teòriques: 40 h

Hores pràctiques: 0 h

Preu: 120€

Descripció

- Introduir-se en els Conceptes fonamentals de l'educació especial i super marc legal a Catalunya.
- Conèixer les funcions de l'auxiliar d'educació especial en el marc escolar.
- Conèixer les característiques dels nens amb discapacitat i / o trastorns.
- Adquirir els Instruments necessaris per donar resposta a les Necessitats de Suport educatiu dels infants amb Necessitats educatives especials.

Què aprendràs?

Mòdul 1: INTRODUCCIÓ A L'EDUCACIÓ ESPECIAL.
- Marc legal: el Pla director de l'Educació Especial.
- Un nou concepte: l'Escola Inclusiva.

Mòdul 2: PAPER I FUNCIONS DEL VETLLADOR/A.
- Les funcions del vetllador/a escolar.
- La participació del vetllador/a en el procés educatiu de l'infant.
RELACIÓ AMB L'ESCOLA I LES FAMÍLIES.
- Professionals dins de l'escola.
- Professionals fora de l'escola.
- Recursos externs.
- Relació amb les famílies.

Mòdul 3: CLASSIFICACIÓ DE LES DIFERENTS DIVERSITATS FUNCIONALS.
- Què entenem per diversitat funcional.
- Diversitat funcional en el marc escolar.
- Més enllà de les classificacions.

Mòdul 4: DISCAPACITAT FÍSICA.
- Classificació.
- Tipus.
- Característiques dels infants amb discapacitat física.
- Intervenció del/la vetllador/a.
- Adaptació de l'espai.
- Ajuts tècnics.
DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL.
- Què és la discapacitat intel·lectual?
- Causes.
- Classificació.
- Tipus.
- Característiques dels infants amb discapacitat intel·lectual.
- Intervenció del/la vetllador/a.
- Material educatiu i ajuts tècnics.
DISCAPACITAT SENSORIAL.
- Discapacitat visual.
- Discapacitat auditiva.

Mòdul 5: TRASTORN DE L'ESPECTRE AUTISTA.
- Definició.
- Causes.
- Nivells de gravetat.
- Característiques dels infants amb trastorn de l'espectre autista.
- Intervenció de l'auxiliar d'educació especial.

Mòdul 6: TRASTORN PER DÈFICIT D'ATENCIÓ/HIPERACTIVITAT I TRASTORNS DISRUPTIUS, DEL CONTROL DELS IMPULSOS I DE LA CONDUCTA.
- Trastorn per Dèficit d'Atenció/Hiperactivitat.
- Trastorns disruptius, del control dels impulsos i de la conducta.

Titulacions

Certificat acreditatiu d'aprofitament reconegut per la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés – Universitat Ramon Llull.

Alumnat amb necessitats educatives especials: Vetlladors/es

120€

Matricula't

Demana més informació

Nom
Cognoms
Correu electrònic
Mòbil
Codi postal

Observacions

Contacte

93 410 16 02 formacio@peretarres.org

c. Carolines, 10. 08012 Barcelona
Fax. 93 439 45 15