Troba el teu curs

Al·lèrgies i intoleràncies

- Adquirir els coneixements bàsics d’intoleràncies alimentàries i al·lèrgies.
- Saber identificar diferents reaccions al·lèrgiques.
- Saber què s'ha de fer i què no s’ha de fer en les actuacions de primers auxilis davant de casos al·lèrgics greus.
- Conèixer les mesures preventives davant de diferents casos d’al·lèrgies i intoleràncies
- Promoure l’interès i la motivació del propi participant.
- Fomentar la participació i la interacció dels destinataris mitjançant el diàleg.
- Utilitzar activitats dinàmiques a partir de les TIC.