Troba el teu curs

Adolescents i joves en situació de risc


Un dels àmbits centrals en l'educació i el treball social és el que es desenvolupa amb els adolescents i joves en situació de risc social. Durant el curs, reflexionarem i coneixerem aspectes clau per a aquesta intervenció i de quines són les estratègies més adients per abordar aquesta problemàtic

Codi Curs
3434

Llengua vehicular
Castellà

Modalitat
Online

Online

Data Inici
30/01/2019

Data Fi
29/03/2019

Hores teòriques
40 h

Hores pràctiques
0 h

120€

MATRICULA'T

Codi Curs: 3434

Llengua vehicular: Castellà

Modalitat: Online

Adreça:

Data Inici: 30/01/2019

Data Fi: 29/03/2019

Hores teòriques: 40 h

Hores pràctiques: 0 h

Preu: 120€

A qui va dirigit?

Aquesta formació esta destinada a tots aquells professionals o persones que estan interessants en l’àmbit de la infància i adolescència.

Descripció

- Coneixeràs les característiques pròpies dels adolescents i quins són els elements que cal tenir en compte en una intervenció educativa. A part, entendràs de quina manera la societat influeix en aquesta etapa de la vida.
- Reflexionaràs sobre quins són els processos d'exclusió i risc social i de quina manera incideix dins l'àmbit de socialització adolescent.
- Coneixeràs un model d'intervenció global i integrat tant a nivell individual com grupal, així com les diferents àrees d'intervenció que permetin un canvi en l'adolescent que està en situació de risc per tal d'aconseguir que el jove gaudeixi d'autonomia.
- Aprofundiràs en el rol, les actituds i les habilitats de l'educador o agent social que intervé amb adolescents i joves en risc.

Què aprendràs?

Mòdul 1: Joves i adolescents en un món globalitzat:
- Què entenem per món globalitzat?
- Joves i adolescents en un món globalitzat.
- Canvis i alguns trets de la realitat juvenil de principis del segle XXI.

Mòdul 2: Adolescència. Transició problemàtica de la infantesa a la vida adulta?
- Mites, teories i investigacions sobre l’adolescència.
- Adolescència. Transició de la infantesa en l’edat adulta.
- Adolescència, identitat, crisis, canvis, amenaces i oportunitats.
- Adolescència, dificultat social i suport.

Mòdul 3: Adolescents i joves... en risc social:
- Intervenció protectora i preventiva per a la infantesa i l’adolescència en risc social.
- La inadaptació a debat.
- Exclusió, marginació i pobresa.
- Delictes, drogues i violència.

Mòdul 4: Àmbits de socialització:
- Socialització i àmbits (família, escola, entorn comunitari, grup d’iguals).
- El treball.
- La Televisió, els medis de comunicació i la publicitat.

Mòdul 5: Els adolescents i les drogues:
- Diferents formes de veure, diferents formes d’actuar.
- Canvis i nous escenaris en la relació entre els joves i les drogues.
- Factors de risc i protecció.

Mòdul 6: Intervenció sobre la incidència del consumo i abús de drogues en adolescents i joves en situació de risc social.
- Sentits i raons del consum de drogues.
- Abstinència, consum i abús.
- D’allò específic a allò integral. Canviant les lògiques d’intervenció.
- Algunes eines i claus per intervenir.

Mòdul 7: Tipus i àrees d’intervenció.
- Tipus d’intervenció.
- Intervenció personal.
- Intervenció Grupal.
- Intervenció dins i amb la comunitat.
- Àrees d’intervenció.

Mòdul 8: Rol, actituds i habilitats de l’educador.
- Algunes reflexions sobre el rol educatiu.
- Recerca d’equilibris.
- Habilitats de comunicació en la relació d’ajuda.

Mòdul 9: L’acompanyament com a estratègia d’intervenció.
- Què entenem per acompanyament?
- Fases del Procés d’acompanyament.
- Aspectes transversals a les fases de l’acompanyament.

Mòdul 10: Joves infractors i justícia penal juvenil.
- Causes de les conductes delictives i necessitats preventives.
- La llei del menor 5/2000.
- Resum.

Mòdul 11: Intervenció amb dones joves.
- Les adolescents i les joves.
- Algunes claus per a la intervenció.
- Situacions d’alt risc (mares joves solteres, joves maltractades, prostitució, violació i violència sexual, joves recloses).
- Coeducació.

Mòdul 12: Tipologia de recursos amb adolescents i joves en risc. Taxonomia del sector socioeducatiu pera a l’adolescència i la joventut a Catalunya.
- Tipologia de recursos.
- Taxonomia del sector socioeducatiu a Catalunya.

Titulacions

Certificat acreditatiu d'aprofitament emès pel centre de formació Fundació Pere Tarrés.

Adolescents i joves en situació de risc

120€

Matricula't

Demana més informació

Nom
Cognoms
Correu electrònic
Mòbil
Codi postal

Observacions

Contacte

93 410 16 02 formacio@peretarres.org

c. Carolines, 10. 08012 Barcelona
Fax. 93 439 45 15