Programa Universitari Gent Gran - Preu
Pla d'estudis Preu Matrícula

Preu i condicions de pagament

El preu de l'assignatura és de 199€.

El cost total de la matrícula varia atenent el nombre d’assignatures matriculades (199,00€ per cada assignatura).

El pagament de la matrícula es pot realitzar en:

  • Un únic rebut :100% del cost de la matrícula efectuant el pagament en efectiu o amb targeta en el moment de la matrícula.
  • Fraccionat en 4 pagaments domiciliats: 25% en els 7 dies posteriors al dia de la matrícula, 25% l’1 de desembre, 25 % l’1 de febrer, 25% l’1 d’abril.


Descomptes en la matrícula:

  • Formalitzant la matrícula abans del 15 de juliol de 2019: 5% de descompte de l’import del curs.
  • Formalitzant la matrícula abans del 16 de setembre de 2019: 2,5% de descompte de l’import del curs.