Programa Universitari Gent Gran - Pla d'estudis
Pla d'estudis Preu Matrícula

Pla d'estudis

El Programa Universitari de Gent Gran és una formació al voltant de les humanitats i l'acció social. Consta de diverses assignatures que estan pensades com a càpsules de coneixement independents però sumatòries. Cada any s'implementa un curs. Els cursos estan formats per vuit assignatures i els alumnes poden matricular-se de les assignatures que desitgin amb un màxim de 8. L'horari establert és de tarda dilluns i dimecres de 16.15 h a 19.00 h. 

El programa dóna l'opció a obtenir un títol propi expedit per la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés. Per obtenir el títol s'han de cursar un mínim de 18 assignatures. 

El Programa consta de: 

 • Un bloc de filosofia format per tres càpsules de coneixement independents que s'implementarà una cada curs. Filosofia antiga i medieval, Filosofia moderna i contemporània i filosofia post moderna.
 • Un bloc d'art format per tres càpsules de coneixement independent que s'implantarà una cada curs. Anirà acompanyat de sortides en el territori.
 • Un bloc de música on aprendrem a escoltar, la música, a saber que ens fa sentir , a descobrir la força que ens tramet.
 • Un bloc d'acció social on es treballarà al voltant dels serveis socials, polítiques socials , la ciutadania, l' ètica, sociologia, antropologia......
 • Un bloc de creixement personal on es tractaran temes relacionats amb el creixement personal com són “coaching”, habilitats socials, creativitat.
 • Un bloc de psicologia format per tres càpsules de coneixement independent que s'implementarà una cada curs. Teories i models en psicologia, Psicologia del cicle vital i Processos psicològics bàsics.
 • Intercanvis amb altres universitats amb programes de gent gran.

Descarrega’t el díptic del Programa Universitari de Gent Gran (PUGG)

Descarrega’t la Guia de l'estudiant pel curs 19/20

Calendari

 • 1er Quadrimestre del 30 de setembre 2019 al 29 de gener 2020
 • 2on Quadrimestre del 3 de febrer 2020 al 27 de maig 2020

Les classes s’imparteixen els dilluns i dimecres de 16:15h a les 19:00h.

Calendari acadèmic del Programa Universitari de Gent Gran (PUGG)

Preu i condicions de pagament

El preu d’assignatura es de 199 €.  El cost total de la matricula varia atenent el nombre d’assignatures matriculades.

El pagament de la matricula es pot realitzar en:

 • Un únic rebut: 100% del cost de la matrícula, efectuant el pagament en efectiu o amb targeta en el moment de la matrícula.
 • Fraccionat en 4 pagaments domiciliats: 25% en els 7 dies posteriors al dia de la matrícula, 25% l’1 de desembre, 25 % l’1 de febrer, 25 % l’1 d’abril. 

Matrícula abans del 15/07/2019 : 5% de descompte
Matrícula abans del 16/09/2019 : 2,5% de descompte

Horari curs 2019-20

1er quadrimestre
DILLUNS
DIMECRES
16.15 - 17.30h 

Història del Món Contemporani III. De la II Guerra Mundial als nostres dies

(Jordi Sabater)

Psicologia del cicle vital: un recorregut per les etapes de la vida de la mà d’Erikson

(Isabel Torras)

17.45 - 19.00h

Àmbits d’estudi de l’antropologia

(Montserrat Garcia-Oliva)

Teatre modern. Teatre d’ara.

(Pere-Joan Giralt)

 

2n quadrimestre
DILLUNS
DIMECRES
16.15 - 17.30h 

Història de la Filosofia i Pensament contemporani II

(Carme Danés)

Tresors de la música universal II

(Oriol Casals)

17.45 - 19.00h

L’escultura i l’espai escultòric al llarg de la història de l’Art. Escultures del període clàssic, modern i contemporani.

(María Paczkowski)

El coaching: pla d’acció per la millora personal.

(Anna Ballesteros)

*Aquest calendari està condicionat a possibles canvis de darrera hora

Sessions informatives

 • 2 de juliol 2019 a les 12 hores
 • 5 de setembre 2019 a les 10 hores

Descripció assignatures curs 2019-20

1er QUADRIMESTRE 

PSICOLOGIA DEL CICLE VITAL: UN RECORREGUT PER LES ETAPES DE LA VIDA  DE LA MÀ D'ERIKSON

Isabel Torras

La psicologia del cicle vital és la disciplina que s’interessa a descriure i explicar els canvis psicològics que experimenta l’ésser humà des que neix fins a la seva mort. Per què és tan important el primer any de vida en el desenvolupament afectiu? En quina edat comença la socialització? Com construeix l’adolescent i el jove la seva identitat? Amb quins reptes s’enfronta la persona adulta? En el transcurs de l’assignatura abordarem aquestes i altres qüestions relacionades amb cadascuna de les etapes del cicle vital de la mà d'un dels clàssics de la Psicologia: Erik Erikson.

ÀMBITS D’ESTUDI L’ANTROPOLOGIA

Montserrat Garcia-Oliva

En aquesta segona aproximació a l’antropologia ens endinsarem en els diferents àmbits d’estudi: família, política, màgia i religió, economia, etc. Utilitzarem la mirada a través dels ulls de l’altre. Som nosaltres els estranys? Com deia Paul Bohannan: “We ara the aliens”. Diversitat, diferència, nosaltres, ells... Ens mourem dins d’aquests paràmetres per tal d’entendre’ls fugint de la mirada etnocèntrica.

HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI III. DE LA SEGONA GUERRA MUNDIAL ALS NOSTRES DIES

Jordi Sabater

L’assignatura està dedicada a analitzar els elements centrals que han configurat les nostres societats des de la II Guerra Mundial als nostres dies tant des d’un punt de vista econòmic i social, com polític i cultural. Dóna continuïtat a l’assignatura Història del món contemporani II desenvolupada durant el curs 2018-19, però es pot cursar de manera autònoma. 

TEATRE MODERN. TEATRE D’ARA.

Pere-Joan Giralt

El Teatre és un món i el Món, la Vida, està dins el teatre. Com deia Maurice Dornay: “L’autor somnia una peça, n’escriu una segona, els actors n’interpreten una tercera i el públic en percep una quarta”. En aquesta assignatura compartirem la descoberta d’esdevenir un/a espectador/a actiu/va i dotar-nos com a públic de les eines necessàries per a gaudir del teatre a fons. Enguany posarem l’accent en el teatre dels segles XX i XXI i, a través d’ell, descobrirem nous conceptes al voltant del fet teatral, coneixerem formes i gèneres escènics diversos, ens aproparem als dramaturgs contemporanis i ampliarem el ventall de les diferents disciplines de les arts escèniques. A través de lectures, debats compartits, visites, anades conjuntes al teatre... aprendrem i construirem noves mirades al teatre des de la perspectiva i des del rol d’espectador/a.

2on QUADRIMESTRE

L’ESCULTURA I L’ESPAI ESCULTÒRIC AL LLARG DE LA HISTORIA DE L’ART. ESCULTURES DEL PERÍODE CLÀSSIC, MODERN I CONTEMPORANI.

Maria Paczkowski

Aquesta capsula formativa té com a objectiu principal estudiar l’escultura al llarg de la història. Ens endinsarem a la història de l’Art a través de escultures del període clàssic, modern i contemporani. Estudiarem les escultures en diferents moments de la història de l’art i aprendrem a utilitzar eines bàsiques que ens puguin ajudar a aprendre sobre escultures i a llegir l’espai escultòric en diferents moments del període estètic. VISITA A MUSEUS

TRESORS DE LA MÚSICA UNIVERSAL (II)

Oriol Casals 

La música universal està plena d’obres que, per la seva magnitud i per la seva vàlua mereixen ser qualificades com a tresors. Són obres que mereixen ser descobertes, escoltades i fins i tot reescoltades, perquè cada audició ens permet descobrir-hi nous matisos. En aquest curs s’oferirà les claus d’audició d’una nova selecció d’aquestes obres, prioritzant aquelles que formaran part de la temporada dels teatres i auditoris de Barcelona per aquelles dates. Cada sessió serà dedicada monogràficament a una obra, per tal d’ubicar-la en el seu context històric,  comprendre la seva estructura i escoltar-ne els fragments clau.

HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA I PENSAMENT CONTEMPORANI (II)

Carmen Danés 

Des de la nostra realitat, s’analitzaran el aspectes fonamentals d’alguns dels filòsofs més representatius de cada època i algunes tendències filosòfiques del Pensament contemporani amb la finalitat de construir un diàleg entre el nostre món i la Història de la Filosofia. Aquesta metodologia permetrà comprendre per què la filosofia interpreta els signes de la realitat tot dinamitzant  els conceptes universals, i ens incitarà a obrir la ment i l’esperit per reconèixer la nostra condició humana. 

 • Per matricular-se a aquesta assignatura i seguir bé el curs no és necessari haver realitzat abans cap curs de filosofia.
 • El contingut de l’assignatura – filòsofs, tendències filosòfiques – serà nou, es a dir, no es repetirà cap pensador del curs anterior.

EL COACHING: PLA D’ACCIÓ PER LA MILLORA PERSONAL.

Anna Ballesteros

En aquest curs aprendràs els principis bàsics del coaching i del counselling i les seves tècniques. El coaching i el counselling tenen similituds i diferències, però ens centrarem en els punts en comú i en la pràctica de les seves tècniques, com són l'escolta activa, la resposta empàtica, la personalització i la confrontació, entre d'altres. Aquestes tècniques són aplicables tant per fomentar el creixement personal com per millorar les relacions amb els altres.

Tallers

1er QUADRIMESTRE

TALLER DE LITERATURA I CLUB DE LECTURA

Esther Vilar 

Donant continuïtat a la Universitat d’Estiu de la Facultat Pere Tarrés s’ofereix aquest taller que aprofundirà en altres espais i èpoques dins de la literatura universal. 

Calendari: Dijous cada 15 dies 16,30 a 18,30. 10 d’octubre, 24 d’octubre, 7 de novembre, 21 de novembre i 12 de desembre. En total seran 10 hores de docència. 

Preu: 98€

2on QUADRIMESTRE

TALLER DE TÉCNIQUES TEATRALS

Pere-Joan Giralt

Aquest taller vol ser una iniciació a dinàmiques vinculades a aspectes com la creativitat, la comunicació, la dramatització, el parlar en públic, la improvisació, etc. No és un taller per fer teatre ni per a preparar una obra a representar en públic, però es treballaran tècniques, dinàmiques i jocs molt vinculats a les arts escèniques. Serà un taller que combinarà la teoria i la pràctica, aprenent fent.

Calendari: Dijous cada 15 dies 16,30 a 18,30. 16 de gener, 30 de gener, 13 de febrer, 27 de febrer i 12 de març. En total seran 10 hores de docència.

Preu: 98€

 

Direcció

Montserrat Garcia Oliva

professorat

Isabel Torras Genís

Anna Ballesteros

Enric Benavent Vallès

Maria Paczkowski Reloba

Jordi Sabater García

Pere-Joan Giralt Rovira

Oriol Casals Coll