Transparència
Sistema de qualitat Transparència Enquestes i inserció laboral Rànquings Acreditacions

Enquestes i inserció laboral

Dins del seguiment, revisió i millora del sistema, s'inclouen diversos instruments, uns dels quals són les enquestes de satisfacció dels diferents agents.

El curs 17/18 la mitjana de satisfacció dels estudiants amb l’activitat docent va ser:

 • Grau Educació Social: 81,83%
 • Grau Treball Social: 80,96%
 • Global Grau: 81,39%
 • Màsters Universitaris: 88,31%
 • Màsters i postgraus propis: 89,31%
 • Global titulacions Facultat: 86,34%
 • Programa Universitari per a Gent Gran (PUGG): 99,36%

El curs 17/18, la mitjana de satisfacció dels caps de pràctiques va ser:

 • 3r: 83,4%
 • 4t: 82,4%

La taxa d’inserció laboral dels graduats el curs 17/18, segons l’estudi del 2019, ha estat:

 • Educació Social: 90%
 • Treball Social: 85%