Transparència
Sistema qualitat Transparència Enquestes/inserció laboral Rànquings Acreditacions UtQ

Enquestes i inserció laboral

Dins del seguiment, revisió i millora del sistema, s'inclouen diversos instruments, uns dels quals són les enquestes de satisfacció dels diferents agents.

El curs 18/19 la mitjana de satisfacció dels estudiants amb l’activitat docent (sobre 100) va ser:

 • Grau Educació Social: 80,67
 • Grau Treball Social: 80,77
 • Global Grau: 80,72
 • Màsters Universitaris: 85,90
 • Màsters i postgraus propis: 85,57
 • Global titulacions Facultat: 84,06
 • Programa Universitari per a Gent Gran (PUGG): 94,48

El curs 18/19, la mitjana de satisfacció dels caps de pràctiques (sobre 100) va ser:

 • 3r: 87,2
 • 4t: 84,8

La taxa d’inserció laboral dels graduats el curs 17/18, segons l’estudi del 2019, ha estat:

 • Educació Social: 90%
 • Treball Social: 85%