Transparència
Sistema de qualitat Transparència Enquestes i inserció laboral Rànquings Acreditacions

Enquestes i inserció laboral

Dins del seguiment, revisió i millora del sistema, s'inclouen diversos instruments, uns dels quals són les enquestes de satisfacció dels diferents agents.

El curs 16/17 la mitjana de satisfacció dels estudiants amb l’activitat docent va ser:

 • Grau Educació Social: 84,80%
 • Grau Treball Social: 82,58%
 • Global Grau: 83,69%
 • Màsters Universitaris: 80%
 • Màsters i postgraus propis: 87,97%
 • PUGG: 93,55%
 • Global titulacions Facultat: 83,75%

El curs 16/17, la mitjana de satisfacció dels caps de pràctiques va ser:

 • 3r: 84,2%
 • 4t: 83,4%

La taxa d’inserció laboral dels graduats el curs 16/17, segons l’estudi del 2018, ha estat:

 • Educació Social: 90%
 • Treball Social: 83%