Transparència
Sistema de qualitat Transparència Enquestes i inserció laboral Rànquings Acreditacions

Acreditacions

La Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés ha obtingut els següents segells de qualitat:

Acreditacions AQU

Acreditació AQU 2015 d’Educació Social i Treball Social

Acreditació AQU Educació Social - Treball Social

Acreditació AQU 2015 dels Màsters Universitaris Direcció, Gestió i Intervenció en Serveis Socials (DISS) i Models i Estratègies d’Acció Social i Educativa en la Infància i Adolescència (MEIA)

Acreditació AQU DISS - MEIA

Informe d'avaluació externa

Certificacions SGIQ (AQU)

Certificació SGIQ

Informe de Certificació del SGIQ (AQU)

Certificació Facultat ISO 9001:2008 de 2017 (TÜV)

Certificat ISO 9001