Grup de recerca GIAS
Presentació Equip Eixos Projectes Activitats Formació Publicacions Ciència i societat

Publicacions del Grup de Recerca GIAS

La recerca universitària en el camp de les ciències socials té un doble objectiu clar: d’una banda generar coneixement rigorós, vàlid i útil per a la comprensió i l’anàlisi dels fenòmens socials i, d'una altra difondre resultats de recerques que ajudin a millorar la qualitat de vida de les persones i de la societat en general.

Des del Grup de Recerca Innovació i Anàlisi Social (GIAS) pensem que és essencial fer aquest doble retorn a la societat. Per aquest motiu, els resultats de les recerques dutes a terme pel GIAS en qualsevol dels tres eixos (“Acció comunitària i desenvolupament social”; “Governança, gestió i polítiques socials”; i “Ètica, responsabilitat professional, competències i tècniques en contextos complexos”) es plasmen en publicacions, ja sigui en forma de capítols de llibre o en articles.

Les publicacions resultants de les diferents línies de recerca de la Facultat s'actualitzen periòdicament en dos espais:

 • L'aplicatiu de gestió de la investigació de la Universitat Ramon Llull, el GREC URL
 • L'espai dedicat a publicacions a la web del Grup GIAS

La gestió del coneixement de la Facultat Pere Tarrés es concreta també en diversos mecanismes de divulgació, que complementen la producció científica dels seus investigadors. És especialment rellevant el paper que, en aquest sentit, juga Educació Social. Revista d’intervenció socioeducativa i la col·lecció de llibres Universitat i Acció Socioeducativa.

Llibres i capítols de llibres

 • Enjuanes, J; Escribano, X, Sánchez, J (2016). La Pedagogía Social Comunitaria como modelo de intervención socioeducativa en centros penitenciarios.
 • A Morata, T (coord) (2016) Pedagogía Social Comunitaria y exclusión social. Editorial Popular. Madrid
 • Giménez-Salinas, E; Rodríguez, Aida C; Toro, L. (2014). Long-term Imprisonment and Human Rights.
 • Routledge Giménez-Salinas, E; Salsench, S; Toro, L (2015). Restorative Justice and Mediation in Penal Matters: a stock-taking of legal issues, implementation strategies and outcomes in 36 European countries. Forum Verlag
 • Godesberg Morata, T (20016). Animación Sociocultural y Exclusión Social: el retorno a la comunidad.
 • A Morata, T (coord) (2016) Pedagogía Social Comunitaria y exclusión social. Editorial Popular. Madrid
 • Morata, T (coord) (2016). Pedagogia Social Comunitaria y exclusión social. Editorial Popular
 • Morata, T.; Noguera, E; Gómez, M. i Trilla, J. (2014). El impacto percibido de las experiencias infantiles. Graó. Barcelona
 • Morata, T; Palasí, E; Valencia, M; Burguet, M. (2016). Guia teòrico-metodologica model Reforç Educatiu Xarxa de centres socioeducatius – FPT. Graó. Barcelona
 • Morata, T; Muro, P, Sabater, J (2016). Prácticas de pedagogía comunitaria para la construcción de cohesión social. Un análisis de prácticas de éxito. McGraw-Hill
 • Palasí, E, Alonso, H (2016). La Pedagogía Social Comunitaria como modelo de intervención socioeducativa en programes de exclusión social. A Morata, T (coord) (2016) Pedagogía Social Comunitaria y exclusión social. Editorial Popular. Madrid
 • Riberas, G.; Rosa, G.; Vilar, J. (2015). La ética aplicada y el desarrollo de las competencias emocionales en la formación de profesionales reflexivos. Eficacia, responsabilidad y prevención del estrés. A Riberas, G.; Rosa, G., (Coord.) Inteligencia profesional ética, emociones y técnica en la acción socioeducativa. Claret. Barcelona
 • Riberas, G; Vilar, J. (en premsa). El educador/a social: trabajo colaborativo en la escuela para el desarrollo de los derechos de la infancia. A Padilla, G, Contenidos, investigación, innovación y docencia. McGraw-Hill/Interamericana. Madrid
 • Riberas, G.; Vilar, J.; Rosa, G. (2015). La ética, eje transversal de formación en los grados de educación social y trabajo social. Una mirada prospectiva. A Padilla, G. (Coord.), Contenidos especializados en la enseñanza superior. ACCI. Madrid.
 • Vilar, J.; Riberas, G. (en premsa). La formación ética de los profesionales sociales en la promoción de los Derechos Humanos. A Caride, J.A.; Vila, Eduardo S. Víctor M.; Martín, V. (coords.) Del derecho a la educación a la educación como derecho: reflexiones y propuestas. Grupo Editorial Universitario (GEU). Granada
 • Vilar, J.; Riberas, G.; Rosa, G. (2013). La formación en competencias morales para el ejercicio responsable de la profesión y la prevención de Bornout. A Torío, S.; García-Pérez O.; Peña, J.V.; Fernández, C. (coord.). Crisis social y Estado del Bienestar: las respuestas de la Pedagogía Social. Ediciones de la Universidad de Oviedo. Oviedo
 • Vilar, J.; Riberas, G.; Rosa, G.; (2014). Necesidades formativas de los profesionales de la educación social para la gestión de los conflictos éticos en la práctica profesional. A Delgado, P.; Barros, S.; Serrão, C.; Veiga, S.; Martins, T.; Guedes, A.; Diogo, F.; Araújo, M.J. (Coord.), Pedagogia / Educação Social - Teorias & Práticas. Espaços de investigação, formação e ação.Escola Superior de Educação do Politécnico do Porto. Porto

Articles

 • Aceros, J.C; Cavalcante M.T.L; Domenech, M. (2016). Envejecer en casa con teleasistencia en España. Un análisis del discurso. Ciencia & Saude Coletiva, 21, 8, 2413-2422
 • Arnau-Sabatés, L.; Marzo, T.; Jariot, M.; Sala-Roca, J. (2014). Learning basic employability competence: a challenge for the active labour insertion of adolescents in residential care in their transition to adulthood. European Journal of Social Work, 17, 2, 252-265
 • Benavent, E; Vilar, J. (2016). Actividades formativas. Más allá de la nota. Revista CIDUI, 3
 • Cavalcante, MTL; Riberas G; Rosa G. (2016). Fostering innovation in social work and social education degrees: multilingual environment and tools for social change. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 13 (31)
 • Gomez, M; Morata, T; Trilla, J. (2015). Childhood Participation Experiences in the Memory. Educational Review, 68, 2 189-206
 • Mora, P; García-Oliva, M; Morquillas, J. (2016). Hacia un modelo de gestión de las organizaciones no lucrativas orientado a la excelencia. Búsqueda. Suplemento: 114-115
 • Mora, P; García-Oliva, M; Morquillas, J. (2016). Nous models de gestió en l'àmbit social. Impacte social i atenció a les persones. Revista CECAR Morata, T. (2014). Coordinación nº 57 Revista Educació Social. Revista de Intervención Socioeducativa. Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pere Tarrés-URL
 • Morata, T. (2014). Pedagogía Social Comunitaria. Educación Social. Revista d’Intervenció Socioeducativa, núm. 57. Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pere Tarrés-URL
 • Morata, T; López P. (2015). Ocio, comunidad y resiliencia. A Trauma, contexto y exclusión. Promocionando Resiliencia. GEU Editorial
 • Morata, T; Muro, P; Sabater, J. (2014). Social Work and Social Research in Spain. A ERIS Monographs, Volume III. Social Work Research across Europe- Methodological positions and research practice
 • Morata, T; Palasí, E; Valencia, M. (2015). Programa de refuerzo educativo en centros abiertos diarios para niños y adolescentes en riesgo de exclusión social. A Políticas de Inclusión Social de la Infancia y de la Adolescencia. Editorial Grupo 5
 • Muro, P; Enjuanes, J; Morata, T; Palasí, E (2015) Health promotion in a prison setting: Experience in Villabona prison. Health Education Journal Nomen, M; Morata, T. (2014). Otra Prisión es posible. Educación Social. Revista d’Intervenció Socioeducativa, núm. 57. Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pere Tarrés-URL
 • Palasí, E; Valverde, J; Santpere, E. (2014). El programa de prevención del consumo de alcohol y otras drogas con alumnos de secundaria en la Unidad Terapéutica y Educativa (UTE) del Centro Penitenciario de Villabona. Educación Social. Revista d’Intervenció Socioeducativa, núm. 57. Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pere Tarrés-URL
 • Pulido-Rodríguez, MA; Alonso, E; Amador, J. (2015). Manuel, Recovering the Sense of the Democratic Movement through Living Solidarity in Dialogic Literary Gatherings.
 • Redondo, G; Pulido-Rodríguez, MA; Larena, R; deBotton, L. (2014). Not without them: The Inclusion of Minors' Voices on Cyber Harassment Prevention. Qualitative Inquiry,7, 20, 895-901
 • Riberas, G; Vilar, J. (2014). La praxis reflexiva: un reto para la educación social. Revista Edetania. Estudios y propuestas socio-educativas. N. 45, 129-142
 • Riberas, G; Vilar, J; Rosa, G. (2014). Nuevas metodologías para la formación de profesionales reflexivos en educación social. Revista CIDUI, N.2, 2014
 • Riera, J; Pagès, A; Torralba, F; Vilar, J; Rosas, M. (en premsa). Liderazgo ético de comunidades educativas en contextos de incertidumbre. Revista Rexe
 • Rosa, G; Riberas, G; Navarro-Segura, L; Vilar, J. (2015). El Coaching como Herramienta de Trabajo de la Competencia Emocional en la Formación de los Grados de Educación Social y Trabajo Social de la Url. Formación Universitaria, vol. 8 n. 5. Xile. p. 77-90
 • Vilar, J. (2014). Aspectos éticos de la intervención socioeducativa. Fundamentos y gestión de conflictos. RES (Revista de Educación Social), n. 18. CGCEES
 • Vilar, J.; Longás, J.; De Querol, R. (2017). Acción comunitaria y trabajo en red: presentación de un modelo de éxito. Revista Lugares d’Educaçao [RLE], v. 7, n. 15, 42-60. http://periodicos.ufpb.br/index.php/rle/article/view/34358/17564
 • Vilar, J; Morán, M.C; Guedes, A. (2015) Pedagogía Social, Educación Social e Investigación. Como pensar y hacer la Educación Social. Sensos 9, vol. V, núm. 1. Porto: INED. p. 151-158
 • Vilar, J; Riberas, G. (2017). Tipos de conflicto ético y formas de gestionarlos en la educación social y el trabajo social. Retos en las políticas de formación. A Archivos Analíticos de Políticas Educativas, V. 25, p. 52
 • Vilar, J; Riberas, G; Rosa, G. (2014). El compromiso de la universidad frente a un mundo incierto y complejo. Propuestas para la formación de profesionales reflexivos. Revista Lugares d’Educaçao [RLE], Bananeiras Paraíba, Brasil v. 4, n. 9, p. 132-149
 • Vilar, J; Riberas, G; Rosa, G. (2015). Algunas ideas clave sobre ética aplicada en la Educación Social. A Intervención Psicosocioeducativa en la Desadaptación social (IPSE-DS), vol. 8, pag. 11-23. http://www.webs.ulpgc.es/ipseds/IPSE-ds-Vol-8_2015/IPSE-ds%208-1.pdf Vilar, J; Riberas, G; Rosa, G. (2016). How Social Educators Manage Conflicts of Values. A Ramon Llull Journal of Applied Ethics. N. 7, p. 207-230
 • Vilar, J; Riberas, G; Rosa, G. (en premsa). Ética y profesionalidad reflexiva. Más allá de los códigos deontológicos. A Praxis Educare, Porto