Grup de recerca GIAS
Presentació Equip Eixos Projectes Activitats Formació Publicacions Ciència i societat

Projectes del grup de recerca GIAS

Els projectes que s'estan duent a terme des dels diferents objectius de cadascun dels 3 eixos de recerca són els següents:

Eix 1: Acció comunitària i desenvolupament social

1.1 Revisar polítiques i pràctiques innovadores per a la cohesió social

 • Títol del projecte: Ocio, acción sociocultural y cohesión social (2015-2017). IP: Dra. Morata. Programa estatal de investigación, desarrollo e innovación orientada a los retos de la Sociedad EDU2014-57212-R.
 • Títol del projecte: Valor humà. El treball socioeducatiu del municipi de Castell-Platja d’Aro (2015-2017). IP: Dra. Morata. Conveni Ajuntament Platja d’Aro – GIAS.

1.2 Consolidar models de participació social i ciutadana i d'apoderament comunitari aplicables a l'àmbit de la justícia

 • Títol del projecte: Pedagogia Social Comunitària (2009-2017). IP: Dra. Morata. Programa d’Ajuts a la Recerca a la Universitat Ramon Llull, URL/R1/2009.
 • Títol del projecte: Análisis e Implementación del Modelo de Pedagogía Social Comunitaria en el proceso de ejecución penal de los Centros de Rehabilitación de Ecuador (2015-2018). IP: Dra. Morata. Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Ambato. Resolución:2444-CU-P-2015.

1.3 Avaluar programes d'acció socioeduativa per a la millora de la qualitat de vida de persones en situació vulnerable

 • Títol del projecte: Programa de Reforç Educatiu en centres socioeducatius d'atenció diària (Porticus-Iberia). IP: Dra. Morata.

Eix 2: Governança, gestió i polítiques socials

2.1 Analitzar els nous models de gestió en les Organitzacions no lucratives (ONL)

 • Títol del projecte: Nous models de gestió en l’àmbit social (2015-2017). IP: Dr. Mora. Convocatòria d’ajuts a projectes tractors de fons de recerca per al període 2015-2016.

2.2 Avaluar les noves relacions del sector no lucratiu amb els sectors públic i privat

 • Títol del projecte: Valors Socials i Responsabilitat Social Corporativa. (2017). IP: Dr. Mora.

Eix 3: Ètica, responsabilitat professional, competències i tècniques en contextos complexos

3.1 Identificar les principals fonts de conflicte dels professionals de l'educació social i del treball social, així com les formes de gestió que s'utilitzen

 • Títol del projecte: Els conflictes ètics i les formes de gestió en l'eduació social i el treball social (2014). IP: Dr. Vilar. Convocatòria d'ajuts a la recerca URL.
 • Títol del projecte: La conflictivitat moral en els equips de tractament de les presons catalanes (2015). IP: Dra. Riberas. Convocatòria d'ajuts a la recerca Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya).
 • Títol del projecte: La conflictivtat moral en els equips que treballen amb persones que pateixen discapacitat intel·lectual i diversitat funcional (2015). IP:Dr. Martínez. Convocatòria d'ajuts a la recerca URL.
 • Títol del projecte: La conflictivitat moral de professional del treball social en l'àmbit de la salut (2015). IP: Dra. Leal. Convocatòria d'ajuts a la recerca URL.

3.2 Desenvolupar habilitats i competències professionals de caràcter socioemocional per a la gestió de conflictes ètics i relacionals: estratègies de deliberació, intel·ligència professional, habilitats comunicatives, gestió de les emocions i coaching

 • Títol del projecte: Transferències de les competències socials treballades en el context universitari als escenaris d'intervenció professional en l'acció social (2013-2014). IP: Dra. Riberas. Programa d'intensificació de la recerca URL.
 • Títol del projecte: Impacte de la formació universitària en la competència autopercebuda per a afrontar les escenes temudes pròpies de les professions socials i educatives (2013-2014). IP: Dra. Riberas. Programa d'intensificació de la recerca URL.
 • Títol del projecte: Identificar com s'imparteix la formació ètica en els estudis d'educació socil i treball social de les universitats catalanes (2017). IP: Dr. Vilar. Càtedra Ethos-URL.

3.3 Dissenyar metodologies de formació universitària per a la capacitació de professionals reflexius i innovadors en l'abordatge de situacions d'incertesa, necessitats no materials de les persones ateses i elements intangibles de la relació professional

 • Títol del projecte: Propostes d'innovació metodológica per matèries. IP: Dra. Riberas.
 • Títol del projecte: Trabajo social y Educación Social: competencias profesionales en tiempos de innovación (2017-2018). IP: Dra. Leal. Projecte Aristos Campus-Mundus-Campus d'Excel·lència Interncional.