Dra. Isabel Torras Genís

Tornar a Equip

La Dra. Isabel Torras Genís és professora investigadora de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés – Universitat Ramon Llull. Es va llicenciar en Psicologia per la Universitat de Barcelona el juny del 1989; va fer un postgrau en Sistemes informàtics de recerca a la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona. El desembre del 1996 es va doctorar en Psicologia per la mateixa universitat en el Departament de Metodologia de les Ciències del Comportament amb la tesi doctoral Avaluació de programes d'immersió lingüística precoç: els aspectes de riquesa de contingut dels missatges escrits, amb la qualificació d’Excel·lent – Cum Laude. Va obtenir una beca d'investigació de la Fundació Jaume Bofill per a la realització de la tesi doctoral durant els cursos 1992/93 i 1993/94. El maig del 2004 va rebre l'acreditació d'avaluació positiva de la seva activitat docent i investigadora per part de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU). 

Ha impartit docència de les matèries Psicologia del cicle vital, Infància i família, Atenció psicosocial en processos de canvi, Pràcticum 3r, Curs i Treball Final de Grau dels Graus en Educació Social i Treball Social de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés - Universitat Ramon Llull. 

És directora del Postgrau Petita infància, família i territori: eines per a l’acompanyament socioeducatiu (15 ETSC). És professora de l’assignatura Niños y adolescentes con problemas de salud mental y las redes de apoyo social al Màster universitari Models i estratègies d’acció social i educativa en infància i adolescència. 

Els seus interessos de recerca inclouen el desenvolupament psicològic de l'infant i l'adolescent; l’atenció a la petita infància i família i l’establiment de vincle. Coordina la línia Salut i benestar psicosocial en el cicle vital dins del grup GIAS.

Correu de contacte: itorras@peretarres.org

Perfil del Portal de Recerca de Catalunya: https://portalrecerca.csuc.cat/orcid/0000-0002-6242-076X