Dra. Gisela Riberas

Tornar a Equip

La Dra. Gisela Riberas és professora investigadora de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés – Universitat Ramon Llull, acreditada per l’AQU (2018) amb tram de recerca actiu des de desembre del 2018. Es va llicenciar en Psicologia, especialitat clínica, per la Universitat de Barcelona (1990), habilitada com a educadora social i col·legiada (2002), habilitada com a mediadora familiar i en resolució de conflictes pel col·legi de psicòlegs de Barcelona (2003). Té un postgrau en Administració i gestió local per càrrecs electes a la Universitat Autònoma (2009) i es va doctorar en Psicologia per la Universitat de Barcelona (1998) amb la tesi dirigida per la Dra. M. Teresa Anguera i la Dra. Mercè Mitjavila. 

Ha impartit docència en les matèries vinculades a detecció de necessitats i disseny de projectes socials i matèries procedimentals sobre habilitats comunicatives: Disseny de projectes socials, Tècniques d’entrevista, Supervisió de pràcticums de segon, tercer i quart curs i Treball final de Grau. 

Desenvolupa la recerca en els camps de la petita infància, família i competències parentals; serveis socials: atenció a la dona, mediació familiar, relacions de parella, infància vulnerable i en situació de risc; i ètica professional: identificació i gestió de conflictes.

Correu de contacte: griberas@peretarres.org

Perfil del Portal de Recerca de Catalunya: https://portalrecerca.csuc.cat/orcid/0000-0003-4536-9576

Altres perfils: https://url.academia.edu/GiselaRiberasBargall%C3%B3 | https://www.researchgate.net/profile/Gisela_Riberas