Dra. Aina Labèrnia

Tornar a Equip

La Dra. Aina Labèrnia és professora investigadora de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés – Universitat Ramon Llull. Es va llicenciar en Traducció i interpretació (Universitat Pompeu Fabra, 2009), té un màster en Lingüística i aplicacions tecnològiques (Universitat Pompeu Fabra, 2010), un títol universitari en Mediació lingüística (Universitat Pompeu Fabra, 2010) i és doctora en Comunicació lingüística i mediació multilingüe (doctorat amb Menció europea per la Universitat Pompeu Fabra, amb estada de recerca a la University of Cambridge). Va guanyar el Premi Extraordinari de Doctorat (curs 2014-2015, Universitat Pompeu Fabra) i el Premi IEC de Gramàtica Pompeu Fabra (2018, Institut d’Estudis Catalans) per la seva tesi doctoral. 

Actualment ocupa els càrrecs de secretària acadèmica i de responsable de Política Lingüística de la Facultat. És directora del màster de Desenvolupament, cooperació i acció comunitària, així com directora de Publicacions de la Facultat, que inclou la direcció de la revista Educació Social. Revista d’Intervenció Socioeducativa i de la col·lecció de llibres “Universitat i Acció Socioeducativa”. 

Ha impartit Cooperació internacional al desenvolupament, International perspectives on social innovation, Teories i processos educatius i Treball final de grau, assignatures dels graus d’Educació Social i de Treball Social de la Facultat Pere Tarrés – Universitat Ramon Llull, i és professora del màster en Desenvolupament, cooperació i acció comunitària de la Facultat; concretament, de les assignatures Noves tecnologies com a instrument per al canvi social i Mètodes de recerca en ciències socials aplicats al desenvolupament, drets humans, gènere, medi ambient, cultura, migracions, multiculturalitat i interculturalitat, persones refugiades, acció humanitària, participació i acció comunitària. 

Així mateix, també ha impartit docència en els graus de Traducció i interpretació i de Llengües aplicades de la Universitat Pompeu Fabra, entre els anys 2009 i 2017, i a la Universitat Abat Oliba en els graus d’Educació Primària i d’Educació Infantil. 

Els seus interessos de recerca inclouen comunicació intercultural, diversitat cultural, immigració, joventut, mediació, construcció de pau, drets humans, cooperació al desenvolupament, multilingüisme, lingüística de varietats, variació lingüística, aprenentatge i avaluació de llengües, sociolingüística i noves tecnologies. 

És investigadora principal del projecte “Gimcanes digitals en educació no formal: llengua, interculturalitat i competència digital mitjançant les TIC als equips juvenils gestionats per la Fundació Pere Tarrés”, finançat per la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés – Universitat Ramon Llull.

Correu de contacte: alabernia@peretarres.org

Perfil del Portal de Recerca de Catalunya: https://portalrecerca.csuc.cat/orcid/0000-0003-1990-8214

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/ainalr