Dr. Oscar Martínez Rivera

Tornar a Equip

El Dr. Óscar Martínez Rivera és professor i investigador de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés – Universitat Ramon Llull. És doctor en Educació i Societat per la Universitat de Barcelona. És diplomat en Educació Social per la Universitat Ramon Llull i Màster en Societat del coneixement i la informació (Universitat Oberta de Catalunya). També ha fet els postgraus en Orientació i inserció laboral (Universitat Ramon Llull) i en Educació I TIC (eLearning) (Universitat Oberta de Catalunya). 

Té experiència professional de vint anys com a educador social i ha treballat especialment amb persones amb diversitat funcional. És membre de la Junta de Govern del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC). 

Forma part dels consells assessors de la Cátedra de Discapacidad, Empleo e Innovación Social de la Universitat Oberta de Catalunya i del Diari de l’Educació. És membre del Comité Científic Editorial de la revista Educación en contexto (Universidad Nacional Abierta, Venezuela). 

Ha publicat nombrosos articles i capítols de llibres. És coautor dels llibres Alterando la discapacidad. Manifiesto a favor de las personas i Acción Social 2.0. Para crear, compartir y reinventar.

La seva docència s’ha centrat en la supervisió de pràctiques professionals en educació social a diferents cursos d’Educació Social, així com en assignatures relacionades amb la diversitat funcional, la inserció laboral i treballs finals de graus. 

Actualment els seus àmbits de recerca se centren en aspectes relacionats amb la discapacitat i la diversitat funcional, les necessitats no materials als espais socioeducatius, la pràctica professional a l’educació social i les metodologies d’ensenyament/aprenentatge en l’educació superior tant en format presencial com eLearning, bLearning o mLearning.

Correu de contacte: omartinez@peretarres.org

Perfil del Portal de Recerca de Catalunya: https://portalrecerca.csuc.cat/orcid/0000-0003-1256-8288

Perfil Google Academics: https://scholar.google.es/citations?user=Uyj5Q-AAAAAJ&hl=es