Dr. Jesús Vilar

Tornar a Equip

El Dr. Jesús Vilar és professor investigador de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés – Universitat Ramon Llull. Es va diplomar en Magisteri, es va llicenciar en Pedagogia i és doctor en Pedagogia. 

La seva experiència professional comença sent mestre d’EGB i, posteriorment, educador social amb infants i adolescents en situació de risc social en centres de justícia juvenil i protecció a la infància de la Generalitat de Catalunya. 

Des de l’any 1994, és professor de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull. També és col·laborador del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Departament de Justícia, Generalitat de Catalunya) de la Universitat Oberta de Catalunya.

Ha impartit docència en les assignatures de Planificació educativa, Pedagogia social, Inadaptació social, Pràcticum i Ètica professional en les diplomatures i posteriorment graus d’Educació Social i Treball Social. També és professor en diversos màsters i postgraus de la Facultat. 

Desenvolupa la recerca en els camps de la construcció de l’ètica aplicada en el camp socioeducatiu; conflictes ètics i formes de gestió; els reptes de la formació inicial i permanent en escenaris de complexitat; l’acció socioeducativa amb infants i joves infractors o en situació de risc; anàlisi, disseny i planificació de projectes socioeducatius.

Correu de contacte: jvilar@peretarres.org

Perfil del Portal de Recerca de Catalunya: https://portalrecerca.csuc.cat/orcid/0000-0001-9249-2687

Altres perfils: https://url.academia.edu/Jes%C3%BAsVilarMart%C3%ADn | https://www.researchgate.net/profile/Jesus_Vilar_Martin | https://scholar.google.es/citations?user=nJc8dScAAAAJ&hl=ca