Grup de recerca GIAS
Presentació Equip Eixos Projectes Activitats Formació Publicacions Ciència i societat

Eixos de recerca

ACCIÓ COMUNITÀRIA I DESENVOLUPAMENT SOCIAL

Objectius:

  • Revisar polítiques i pràctiques innovadores per a la cohesió social.
  • Consolidar models de participació social i ciutadana i d'apoderament comunitari aplicables a l'àmbit de la justícia.
  • Avaluar programes d'acció socioeducativa per a la millora de la qualitat de vida de persones en situació vulnerable.

GOVERNANÇA, GESTIÓ I POLÍTIQUES SOCIALS

Objectius:

  • Analitzar els nous models de gestió en les Organitzacions No Lucratives (ONL).
  • Avaluar les noves relacions del sector no lucratiu amb els sectors públic i privat.

ÈTICA, RESPONSABILITAT PROFESSIONAL, COMPETÈNCIES I TÈCNIQUES EN CONTEXTOS COMPLEXOS

Objectius:

  • Identificar les principals fonts de conflicte dels professionals de l'educació social i del treball social, així com les formes de gestió que s'utilitzen.
  • Desenvolupar habilitats i competències professionals de caràcter socioemocional per a la gestió de conflictes ètics i relacionals: estratègies de deliberació, intel·ligència professional, habilitats comunicatives, gestió de les emocions i coaching.
  • Dissenyar metodologies de formació universitària per a la capacitació de professionals reflexius i innovadors en l'abordatge de situacions d'incertesa, necessitats no materials de les persones ateses i elements intangibles de la relació professional.