Grup de recerca GIAS
Presentació Equip Eixos Projectes Activitats Formació Publicacions Ciència i societat

Ciència i societat

Institucions amb les que el grup manté relacions vinculades a la recerca:

Universidad de Deusto – Bilbao, España:

 • Instituto de Estudios de Ocio. Col·laboració en el projecte: Ocio, acción sociocultural y cohesión social (EDU2014-57212-R).
 • Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Departamento Trabajo Social y Sociología. Equipo de Valores Sociales/Facultad Psicología y Educación. Departamento Pedagogía Social y Diversidad/Vicerrectorado de Emprendimiento y Formación Continua. Unidad de Innovación Social. Col·laboració en el projecte Trabajo Social y Educación Social: competencias profesionales en tiempos de Innovación Social (Convocatoria Aristos Campus Mundus – CEI 2017).

Universidad del País Vasco, España:

Escuela Universitaria de magisterio de Bilbao. Col·laboració en el projecte Ocio, acción sociocultural y cohesión social (EDU2014-57212-R).

Universidad Pontificia Comillas, España:

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Departamento de Sociología y Trabajo Social. Col·laboració en el projecte Trabajo Social y Educación Social: competencias profesionales en tiempos de Innovación Social (Convocatoria Aristos Campus Mundus – CEI 2017).

Boston College, EUA

 • Des del grup de recerca s’han establert processos de treball amb:
 • The Center for Social Innovation at Graduate School of Social Work. col·laboració en el projecte Trabajo Social y Educación Social: competencias profesionales en tiempos de Innovación Social (Convocatoria Aristos Campus Mundus – CEI 2017).
 • La Dra. Rocio Calvo, en el marc del projecte Ocio, acción sociocultural y cohesión social (EDU2014-57212-R).

Fordham University, EUA

 • Des del grup de recerca s’han establert processos de treball amb:
 • Graduate School of Social Service, col·laboració en el projecte Trabajo Social y Educación Social: competencias profesionales en tiempos de Innovación Social (Convocatoria Aristos Campus Mundus – CEI 2017).
 • En el marc del projecte Ocio, acción sociocultural y cohesión social (EDU2014-57212-R s’està treballant amb la Dra. Barbara Kail.

Càtedra de Justícia Social i Restaurativa Pere Tarrés - URL:

El grup GIAS i la Càtedra treballen conjuntament en el desenvolupament d’accions formatives i projectes de recerca.

Administració pública a través de diferents projectes, on membres de l’equip hi col·laboren:

 • Ajuntament de Castell-Platja d’Aro: Projecte Valor humà. El treball socioeducatiu del municipi de Castell-Platja d’Aro.
 • Departament d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Conveni amb la URL i les comunitats d’aprenentatge per donar suport a aquestes últimes a fer recerca, innovació i formació.
 • Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
 • Centre d’Estudis Jurídics del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Projectes internacionals en els que participen membres del grup GIAS:

 • Análisis e implementación del Modelo de Pedagogía Social Comunitaria en el proceso de ejecución penal de los Centros de Rehabilitación del Ecuador.
 • Universidad Técnica de Ambato y de la Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pere Tarrés- Universidad Ramon Llull, (Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Ambato. Resolución:2444-CU-P-2017). Presoners: Present Discussion and Contribution to the Future European Union. Comunitat Econòmica Europea.
 • Third Europe amb la participació d'Universitats de la Gran Bretanya, España, Hongria, Àustria i Bèlgica.
 • ICONS – Improving Cooperation Of Nutrition And Social Work.