Grup de recerca GIAS
Presentació Equip Eixos Projectes Activitats Formació Publicacions Ciència i societat

Activitats del Grup de Recerca GIAS

Jornades i seminaris científics

  • 1r Seminari Internacional Lleure, acció sociocultural i cohesió social. La Recerca en Ciències Socials per a la millora de la societat. Barcelona, 16 i 17 de setembre de 2015
  • 2n Seminari Internacional Lleure, acció sociocultural i cohesió social. La Recerca en Ciències Socials per a la millora de la societat. Barcelona, 1 i 2 de febrer de 2017
  • Jornades La Pedagogía Social Comunitaria en centros penitenciarios y en programas de reinserción social. Barcelona, 23 i 24 octubre de 2013
  • Primer Seminari interuniversitari d’ètica aplicada. 23-24 novembre de 2015.
  • Participació de la universitat de Deusto, Catòlica de València, Santiago de Compostela i URL.

Formacions per equips professionals

  • Pedagogía Social Comunitaria: Fundamentos teóricos y aplicación en Bizitegi. Bilbao, setembre de 2015

Participació en projectes europeus

  • Projecte Europeu Third Europe (amb la participació d'universitats de la Gran Bretanya, Espanya, Hongria, Àustria i Bèlgica): "Recerca de necessitats formatives dels líders del tercer sector en 28 països de la UE" i "Anàlisi de l'Estat de l'Art i instruments de Qualificació Europea".