Expert en

Petita infància, família i territori: eines per a l'acompanyament socioeducatiu

Direcció i professorat

Direcció i professorat

objectius

objectius

metodologia

metodologia

Pla d'estudis

Pla d'estudis

Sortides professionals

Sortides professionals

Pràctiques

Pràctiques

calendari

calendari

Preu, beques i ajuts

Preu, beques i ajuts

Treballar avui amb petita infància requereix una mirada global a les seves necessitats materials i no materials, tal com indica la Convenció dels Drets de l'Infant.  De manera més detallada, l'Observació General n. 14 del Comitè dels Drets de l'Infant desenvolupa la idea clau sobre l'exigència de vetllar per l'interès superior de l’infant en totes aquelles situacions que afectin la seva vida i el seu desenvolupament.

Des del nostre punt de vista, donar resposta a aquests dos requeriments (mirada global i interès superior) implica que l'acció socioeducativa es construeixi des d'una aproximació integral respecte de les necessitats de la petita infància, amb l'objectiu de construir escenaris per al seu òptim desenvolupament. Això suposa incorporar en l'anàlisi de la petita infància tres grans perspectives:

En primer lloc, la perspectiva social, territorial, contextual de la vida de cada nen/a. La vida d'un infant depèn directament de les oportunitats reals que el seu entorn social li ofereix. La família, l'escola i el barri són escenaris quotidians vitals, de manera que convé establir estrets vincles entre ells amb la idea de construir relacions de reforç cap a objectius comuns i evitar les interferències que porten a contradiccions entre ells.

En segon lloc, la perspectiva holística i integrada de la vida infantil, més enllà d’una categorització per disciplines o àrees de coneixement. Tot i que la producció acadèmica sobre el treball amb petita infància és abundant i diversa, partim de la idea que cal avançar cap a propostes concretes d’acció socioeducativa de caràcter interdisciplinari.

En tercer lloc, la perspectiva operativa del treball mitjançant xarxes socioeducatives per a la construcció de coneixement.

Partint d'aquests supòsits, aquesta proposta formativa s’adreça a professionals en actiu en petita infància (educació social, treball social, pedagogia, psicologia, pediatria, magisteri, infermeria...) per tal de capacitar en el treball integrat d’agents del territori. La finalitat és desenvolupar un model inclusiu d'educació infantil centrat en l’infant i la seva família, que garanteixi el seu desenvolupament saludable a través d'un abordatge interdisciplinari i territorial, mitjançant la corresponsabilitat de tots els professionals que treballen en xarxa.

Et recomanem

Curs
19/20 (2ª edició)
Modalitat
Semipresencial
Crèdits
15
Idioma
Català/Castellà
Durada
De febrer a juny de 2020
Horari
Dissabte de 9:30 a 14:00h i de 15:00 a 18:30h
Preu
122€/ECTS
El preu no inclou taxes i preinscripció
Matrícula
Oberta fins el 1/03/20

Preinscripció

Preinscripció

Matrícula

Matrícula

Descarrega't tota la informació

Descarrega't tota la informació

Vols saber-ne més?

Nom
Cognoms
Correu electrònic
Mòbil
Codi postal

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal