Tallers preuniversitaris
Escoles per l’Acció Social Tallers gratuïts preuniversitaris Tallers de recerca Ajuts i beques Admissions

Tallers gratuïts preuniversitaris

La Facultat Pere Tarrés - URL organitza Tallers Preuniversitaris, destinats als estudiants de 1er o 2n de Batxillerat o de Cicle Formatiu Grau Superior amb l’objectiu d’apropar-los al món universitari dins les professions socials.

Tots els tallers els imparteixen professors coneixedors del món universitari i laboral del seu respectiu àmbit.

La Facultat Pere Tarrés - URL organitza Tallers Preuniversitaris, destinats als estudiants de 1er o 2n de Batxillerat o de Cicle Formatiu Grau Superior amb l’objectiu d’apropar-los al món universitari dins les professions socials.

Tots els tallers els imparteixen professors coneixedors del món universitari i laboral del seu respectiu àmbit. Tot seguit presentem un descriptor amb els objectius de cada proposta de taller:

  • Habilitats socials: Conèixer el principal estil comunicatiu assertiu versus agressiu/passiu. Saber mantenir una opinió amb arguments, fer i rebre una crítica de manera constructiva. Aquestes són algunes de les habilitats socials que es realitzaran en el taller amb la tècnica del role-playing.
  • Parlar en públic: Identificar aquells aspectes personals que podem millorar en la presentació oral d’un treball tant a nivell verbal com de conducta no verbal. Posició, moviment, mirada, el to de veu...
  • Infància i família: Revisar els diferents recursos professionals socioeducatius en què podem acompanyar als infants i a les seves famílies que estan en una situació de vulnerabilitat: Centres oberts, Centres d’acolliment, Centres residencials, adopcions, escola ...
  • Drogues i justícia: Conèixer els recursos i centres que hi ha en l’àmbit de justícia juvenil i presons: El circuit de derivació, els professionals que hi treballen, els projectes educatius que es desenvolupen... També  la tasca preventiva en el consum de substàncies tòxiques.
  • Tècniques d’investigació: Conèixer diferents tècniques de recerca aplicades a l’àmbit social com són  l’entrevista, els grups de discussió i el qüestionari. Breu exposició de les possibilitats d’anàlisi amb dades quantitatives i qualitatives.
  • Mètodes innovadors de treball: Conèixer noves metodologies creatives per a l’elaboració dels treballs de recerca: com elaborar pluja d’idees, com contemplar la mateixa temàtica des de diferents perspectives, com potenciar el pensament lateral i creatiu. Partint de les temàtiques que aporten els participants.
  • Presentació d’un projecte: Orientar en el guió de diferents tipus de projecte, des del seu disseny fins a la seva presentació en públic.
  • Autoconeixement:  Treballar la dimensió emocional en les relacions amb un mateix i amb els altres amb eines pròpies del coaching i la programació neurolingüística.
  • Tendències Tecnològiques a les Biblioteques + Com citar?: Presentar diferents bases de dades per a la recerca bibliogràfica i com realitzar la citació de forma adequada mitjançant recursos tecnològics.
  • Àrea d’especialització: àmbit social i educatiu: Conèixer els diferents àmbits d’intervenció des de les professions socials: immigració, gent gran, serveis socials, salut mental, cooperació, etc. A partir d’experiències pràctiques d’intervenció.