Ajuts i beques

Ajuts i beques

Pels estudiants que vulguin cursar estudis a la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés, Universitat Ramon Llull, es posen a l’abast una línia d’ajuts i beques.

Aquests ajuts i beques són compatibles amb qualsevol altra de caràcter públic o privat i responen tant a criteris acadèmics com a criteris socioeconòmics.

BEQUES I AJUTS PER A GRAUS UNIVERSITARIS

SUPORT ECONÒMIC

1. BEQUES DE COL·LABORACIÓ PER A ESTUDIANTS DE PRIMER CURS
Dirigides a: estudiants de primer curs de Grau que requereixin suport econòmic. Col·laboren en els diferents àmbits de la Facultat.
Import: pot cobrir fins el 25% del cost de la matrícula.
Termini: fins el 19.10.18

Descarrega't el document per sol·licitar la beca

2. BEQUES DE COL·LABORACIÓ PER A ALUMNES DE SEGON, TERCER I QUART CURS
Dirigides a: estudiants de segon, tercer i quart de Grau que requereixin suport econòmic. Col·laboren en diferents tasques dins el grup de recerca de la Facultat.
Import: pot cobrir fins el 25% del cost de la matrícula.
Termini: fins el 14.09.18

Descarrega't el document per sol·licitar la beca

3. AJUTS PER CAUSES EXCEPCIONALS
Dirigides a: estudiants amb un bon expedient acadèmic que, per causes excepcionals, durant el curs s’han trobat amb una situació personal o familiar sobrevinguda que els fa impossible afrontar el pagament del curs.
Import: a valorar segons la situació familiar i econòmica de l’estudiant.

4. BEQUES PER INTERCANVIS
Dirigida a: estudiants de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés per gaudir de beques de mobilitat que s’ofereixen al llarg del curs.
Import: segons beques ofertes en el moment.

MÈRITS ACADÈMICS

1. BEQUES A L’ESFORÇ I EXCEL·LÈNCIA EN BATXILLERAT/CFGS
Dirigides a: futurs estudiants de Grau que han tingut un bon expedient acadèmic de Batxillerat+PAU (nota mitja superior al 8,5 sense optatives) o del Cicle Formatiu en Grau Superior (nota mitja superior al 8,5).
Import: un 65% del cost de la matrícula (amb possibilitat de renovar cada any).
Termini: fins el 20.07.18

Descarrega't el document per sol·licitar la beca

2. BONIFICACIONS PER MATRÍCULA D’HONOR
Dirigits a: estudiants de segon, tercer i quart de Grau que han obtingut durant el curs anterior una matrícula d’honor en alguna assignatura.
Import: reducció del 20% de la matrícula d’una assignatura de crèdits equivalents.
Termini: En el moment de matrícula

3. BEQUES A L’EXCEL·LÈNCIA ACADÈMICA
Dirigides a: estudiants que han mostrat un rendiment acadèmic excel·lent durant els estudis de Grau.
Import: fins a un 80% per continuar estudis de màster, postgrau o segona titulació.

BEQUES I AJUTS PER A MÀSTERS UNIVERSITARIS I POSTGRAUS

1. BEQUES DE COL·LABORACIÓ PER A ALUMNES DE MASTERS UNIVERSITARIS I POSTGRAUS
Dirigides a: estudiants de màsters universitaris i postgraus que no disposin de recursos econòmics suficients. Col·laboren en diferents tasques dins el grup de recerca de la Facultat.
Import: pot cobrir fins el 25% del cost de la matrícula.
Termini: fins el 19.10.18

Descarrega't el document per sol·licitar la beca

2. BEQUES PER INTERCANVIS
Dirigida a: estudiants de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés per gaudir de beques de mobilitat que s’ofereixen al llarg del curs.
Import: segons beques ofertes en el moment.

3. AJUTS PER ALUMNI
Dirigit a: estudiants que ja han finalitzat els seus estudis a la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés.
Import: segons ofertes que es van comunicant.

 

ALTRES AJUTS

FINANÇAMENT
Per facilitar l’accés als estudis, la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés – Universitat Ramon Llull té subscrit un conveni amb Caixa Bank “La Caixa”. Aquest conveni permet una negociació individual i facilita el finançament dels estudis de Grau, Postgrau i Màster als que desitgin realitzar-los.

BEQUES I AJUTS OFICIALS
Beques i ajuts del Ministeri d’Educació per cursar estudis de Grau o Màster Universitari. A Catalunya són gestionades per l’AGAUR (Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca) Més informació

AJUTS A LA DISCAPACITAT
La Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés-Universitat Ramon Llull, com a membre del sistema universitari de Catalunya, recolza la igualtat d’oportunitats de l’alumnat amb discapacitat a través del projecte UNIDISCAT (Universitat i Discapacitat a Catalunya).

Beques Fundació Universia (Programa Capacitas)
Beques Fundación ONCE
Beques per a la formació Fundació Prevent

 

CALENDARI DE BEQUES PERE TARRÉS

Inici de Període General de sol·licitud beques: 1 de juny de 2018

Període de sol·licitud:

  • 1r de Grau: 1 de juny al 19 d'octubre
  • 2n, 3r i 4rt de Grau: 1 de juny al 14 de setembre
  • Màsters i postgraus: 1 de setembre al 19 d'octubre

Període d'estudi i tabulació: 20 de setembre al 26 d'octubre

Presentació equip directiu: 9 de novembre

Comunicació de la concessió i inici de col·laboracions: 15 de novembre

 

DESCOMPTES CURS 2018-2019 PER MATRÍCULES DE MÀSTERS I POSTGRAUS

  • 5% per matrícules abans del 13 de juliol.
  • 2.5% per matrícules abans del 14 de setembre.
  • 10% per a ex-alumnes de la Facultat i per a associats a Col·legis professionals amb conveni.
  • 15% per membres Alumni.
  • Per a Caps de Pràctiques consulteu descomptes al Servei d’Orientació i Promoció Professional (borsadetreball@peretarres.org).