Direcció i coordinació

Direcció i coordinació

 

Equip directiu

Joan-Andreu Rocha Scarpetta

Joan-Andreu Rocha Scarpetta

Degà

Gisela Riberas Bargalló

Gisela Riberas Bargalló

Vicedegana d'ordenació acadèmica

Maria Tereza Leal Cavalcante

Maria Tereza Leal Cavalcante

Vicedegana de Recerca i Relacions Internacionals

Aina Labèrnia Romagosa

Aina Labèrnia Romagosa

Secretària Acadèmica i Directora del Màster en desenvolupament, cooperació i acció comunitària

Jesús Delgado Almendros

Jesús Delgado Almendros

Administrador

Direcció i coordinació de titulacions i àrees

Graus

Montserrat Garcia Oliva

Directora del màster en gerontologia i promoció de l'autonomia personal i professora

Directora del grau en Educació Social

Màster universitari

Pere Mora Ticó

Director del Màster Universitari DISS i professor

Director del Màster Universitari en Direcció, Gestió i Intervenció en Serveis Socials

Marta Eugènia González Gutiérrez

Coordinadora del Màster Universitari en Direcció, Gestió i Intervenció en Serveis Socials

Txus Morata García

Directora del Màster Universitari MEIA i coordinadora del Grup de Recerca (GIAS)

Directora del Màster Universitari en Models i Estratègies d’Acció Social i Educativa en la Infància i l'Adolescència

Eva Palasí Luna

Coordinadora del Màster Universitari en Models i Estratègies d’Acció Social i Educativa en la Infància i l'Adolescència

Montserrat Garcia Oliva

Directora del màster en gerontologia i promoció de l'autonomia personal i professora

Directora del Màster Universitari en Gerontologia i Promoció de l’Autonomia Personal

Màsters i Postgraus URL

Màster

Aina Labèrnia Romagosa

Secretària Acadèmica i Directora del Màster en desenvolupament, cooperació i acció comunitària

Director del Màster i Postgrau URL en Desenvolupament, Cooperació i Acció Comunitària

Diploma Universitari

Txus Morata García

Directora del Màster Universitari MEIA i coordinadora del Grup de Recerca (GIAS)

Directora del Màster i Postgrau URL en Intervenció socioeducativa en infància i adolescència

Eva Palasí Luna

Coordinadora del Màster i Postgrau URL en Intervenció socioeducativa en infància i adolescència

Mercè Gómez Ubiergo

Directora del Màster i Postgrau URL en Orientació i Inserció Laboral

Genoveva Rosa Gregori

Directora del Postgrau de Coaching i professora

Directora del Màster i Postgrau URL en Coaching i Programació Neurolingüística en l’Àmbit Socioeducatiu

José Carlos Bermejo

Director del Màster i Postgrau URL en Counselling

Ana Martínez Cuevas

Coordinadora del Màster i Postgrau URL en Counselling

Montserrat Garcia Oliva

Directora del màster en gerontologia i promoció de l'autonomia personal i professora

Directora del Màster i Postgrau URL en Gestió per a l'atenció centrada a la persona

Expert Universitari

Montserrat Esquerda

Director del Màster i Postgrau URL en Ètica Aplicada a l’Acció Social i Psicoeducativa

Jesús Vilar Martin

Director Acadèmic de Grau i professor

Director del Màster i Postgrau URL en Ètica Aplicada a l’Acció Social i Psicoeducativa

Joan Canimas

Director del Màster i Postgrau URL en Ètica Aplicada a l’Acció Social i Psicoeducativa

Pere Mora Ticó

Director del Màster Universitari DISS i professor

Director del Màster i Postgrau URL en Direcció estratègica d’organitzacions no lucratives

Marta Eugènia González Gutiérrez

Coordinadora del Màster i Postgrau URL en Direcció estratègica d’organitzacions no lucratives

Pere Mora Ticó

Director del Màster Universitari DISS i professor

Director del Màster i Postgrau URL en Direcció i gestió de RRHH en les organitzacions no lucratives

Marta Eugènia González Gutiérrez

Coordinadora del Màster i Postgrau URL en Direcció i gestió de RRHH en les organitzacions no lucratives

Txus Morata García

Directora del Màster Universitari MEIA i coordinadora del Grup de Recerca (GIAS)

Directora del Màster i Postgrau URL en Estratègies innovadores d’intervenció amb infants i adolescents

Eva Palasí Luna

Coordinadora del Màster i Postgrau URL en Estratègies innovadores d’intervenció amb infants i adolescents

Txus Morata García

Directora del Màster Universitari MEIA i coordinadora del Grup de Recerca (GIAS)

Directora del Màster i Postgrau URL en Intervenció en els contextos socials i educatius amb la infància i l'adolescència

Eva Palasí Luna

Coordinadora del Màster i Postgrau URL en Intervenció en els contextos socials i educatius amb la infància i l'adolescència

Mercè Gómez Ubiergo

Directora del Màster i Postgrau URL en Orientació i inserció laboral

Mercè Gómez Ubiergo

Directora del Màster i Postgrau URL en Intervenció en l’àmbit de la inserció laboral

Genoveva Rosa Gregori

Directora del Postgrau de Coaching i professora

Directora del Màster i Postgrau URL en Coaching en l’àmbit socioeducatiu

Conxita Luna

Directora del Màster i Postgrau URL en Programació neurolingüística i mindfulness en l’àmbit socioeducatiu

Robert Long

Director del Màster i Postgrau URL en Programació neurolingüística i mindfulness en l’àmbit socioeducatiu

Montserrat Garcia Oliva

Directora del màster en gerontologia i promoció de l'autonomia personal i professora

Directora del Màster i Postgrau URL en Atenció centrada en la persona

Montserrat Garcia Oliva

Directora del màster en gerontologia i promoció de l'autonomia personal i professora

Directora del Màster i Postgrau URL en Gestió de residències i altres recursos per a gent gran

Programa Universitari per a Gent Gran

Àngels Sogas Perales

Directora de l’Àrea Oberta de Postgrau i directora del PUGG

Directora del Pla d'estudis

Càtedra de Justícia Social i Restaurativa

Esther Giménez-Salinas Colomer

Aida C. Rodríguez Giménez

Publicacions

Jesús Vilar Martin

Director Acadèmic de Grau i professor

Àrea d'espiritualitat

Miguel Ángel Pulido Rodríguez

Professor

Coordinació de serveis

Mònica Figueres Suñé

Marta López Vallverdú

Ester Llebot Verdú

Marta Marcè Ibáñez

Laura Salamanca Lafuente

Berta Soley Daró

Anna Tibol Ruiz