Movilitat Internacional
Mobilitat per a estudiants Mobilitat per a professionals Events

Events

BARCELONA SOCIAL SUMMER SCHOOL

The Faculty of Social Education and Social Work Pere Tarrés (Ramón Llull University) offers an international summer course directed to university professors, researchers and/or students from different countries interested in understanding the social policies, perspectives and interventions of social work in Catalonia and Spain.

The Barcelona Social Summer School 2019 will be held from the 1st to the 11th of July of 2019 at the Faculty of Social Education and Social Work Pere Tarrés. The program will include lectures during the morning sessions, and visits to social institutions or projects in the afternoon sessions, from Monday to Thursday. The program will be held in English. It will centre its attention in different topics related to the social intervention in the Catalan and Spanish context (f. ex. Social policies, immigration, international cooperation, interculturality, and many others).

Program BSS 2019

CHARACTERISTICS

Format: classes during the mornings, and visits during the afternoons, from Monday to Thursday. Fridays and weekends will be free.

Price: € 750 (includes: courses, visits, transportation and lunches).

When: from the 1st to the 11th of July, 2019

Where: Faculty of Social Education and Social Work Pere Tarrés - Santaló, 37 - 08021 Barcelona (Spain) - Tel.93 415 25 51

Accommodation: Accommodation options will be suggested, but the booking and payment will be covered by each participant.

Registration: you can register now on-line through this link until the 30th of june of 2019.

For more information, you can contact Berta Soley via email: international@peretarres.org

BARCELONA SOCIAL SUMMER

La Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés ofereix una formació de caràcter internacional dirigida a professors/es, investigadors/es i/o estudiants d’universitats d’arreu del món interessats/des en conèixer polítiques socials, perspectives, intervencions, i experiències en l’àmbit de l’educació social i el treball social de Catalunya i Espanya.

La Barcelona Social Summer School es realitzarà de l'1 a l’11 de juliol de 2019 a la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés. S'impartiran classes durant les sessions dels matins, i es realitzaran visites a entitats o projectes socials de rellevància durant les sessions de les tardes, de dilluns a dijous. El programa s'impartirà en anglès. S’hi tractaran diferents temes relacionats a l’intervenció social en el context català I espanyol (p. ex. Polítiques socials, immigració, cooperació internacional, interculturalitat, I d’altres).

CARACTERÍSTIQUES

Format: classes durant els matins, i visites durant les tardes, de dilluns a dijous. Els divendres i caps de setmana queden lliures.

Preu: 750€ (inclou: cursos, visites, transport i dinars).

Dates: de l’1 a l’11 de Juliol de 2019

Lloc: Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés - Santaló, 37 - 08021 Barcelona (Espanya) -  Tel.93 415 25 51

Allotjament: es suggeriran opcions d’allotjament, però la reserva i cobertura del mateix queda a càrrec personal de cada participant.

Inscripció: pots inscriure’t directament a través del següents enllaç fins el 30 de juny de 2019.

Programa

Per a més informació, podeu adreçar-vos a Berta Soley a través del correu electrònic: international@peretarres.org.

INTERNATIONAL SOCIAL WEEK

Cada any, la nostra Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés organitza la International Social Week per tractar diferents aspectes del treball social i l’educació social. L’objectiu és compartir perspectives a tot el món sobre un mateix tema, que es pot considerar i tractar de manera diferent en altres països. A més, es tracta d’una oportunitat de connectar-se i conèixer nous professors i col·legues, que poden donar lloc a col·laboracions futures profitoses.

Enguany, la nostra ISW 2019 tracta les «Bones pràctiques i reptes actuals de l’Educació Social i el Treball Social». Et convidem, juntament amb els teus col·legues, a compartir les vostres preocupacions actuals sobre aquest tema:

  • Esdeveniment: International Social Week
  • Tema: Bones pràctiques i reptes actuals de l’Educació Social i el Treball Social
  • Dates: De l’11 al 13 de febrer de 2019
  • Lloc: A la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés (Universitat Ramon Llull) a Barcelona
  • Per fer la sol·licitud: Envia’ns un breu CV i un resum de 100/150 paraules explicant com t’agradaria participar en la nostra ISW (taller, conferència com a convidat, conferència, etc.) a: international@peretarres.org
  • Termini de presentació de sol·licituds: abans del 15 de desembre de 2018
  • Acceptació: 30 de novembre de 2018

Per a més informació, ens pots escriure a: international@peretarres.org