Movilitat Internacional
Mobilitat per a estudiants Mobilitat per a professionals Events

Mobilitat per a estudiants

MOBILITAT SORTINT PER A ESTUDIANTS DE GRAU

Com a estudiant de grau de la FESTS, tens la possibilitat d’optar a una mobilitat internacional d’estudis i/o pràctiques. Existeixen diverses modalitats (curta o llarga durada) i programes:

Quadre mobilitat estudiants de Grau

Recordeu que el període de sol·licitud de mobilitat internacional és fins al 23 de desembre.

 

Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios de España (SICUE) (Estat espanyol)

CRUE

El programa SICUE (Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios de España), convocat per la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas) té per objectiu que els/les estudiants de les universitats de l’Estat espanyol puguin realitzar una part dels seus estudis acadèmics en una universitat d’una altra comunitat autònoma, amb garanties de reconeixement acadèmic i l’aprofitament, així com d’adequació al seu perfil curricular.
Podeu consultar el web del programa CRUE.
Per a més informació, podeu consultar el DOC-FACU-10 Mobilitat internacional de grau.

 

Erasmus+ (Europa)

ERASMUS+

El programa Erasmus+ preveu una mobilitat d’estudis i/o pràctiques en universitats de la Unió Europea amb les quals la Facultat té conveni.
Per a més informació, podeu consultar el DOC-FACU-10 Mobilitat internacional de grau.

 

Universitats de l’Amèrica Llatina (Amèrica Llatina)

El Programa d’intercanvi entre la Facultat i universitats de diversos països de l’Amèrica Llatina vol promoure la mobilitat d’estudi i/o pràctiques entre universitats de l’Amèrica Llatina i la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés.
Per a més informació, podeu consultar el DOC-FACU-10 Mobilitat internacional de grau.

 

Global Work with Immigrant Kids (GWIK) (Estats Units)

GWIK

El GWIK és un programa d’intercanvi entre universitats europees i nord-americanes per a la formació pràctica de treballadors/es i educadors/es socials en l’àmbit de la immigració infantil i infants refugiats.
Per a més informació, podeu consultar el DOC-FACU-10 Mobilitat internacional de grau.

 

Pràctiques de cooperació internacional i acció sociocomunitària (entitats socials)

Es tracta d’un programa específic mitjançant el qual es poden realitzar pràctiques de cooperació internacional i acció sociocomunitària en projectes d’entitats socials en països de l’Amèrica Llatina sense una contrapart universitària local. Consisteix en la realització de pràctiques acadèmiques en el marc d’un conveni amb entitats socials locals de països de l’Amèrica Llatina, i el coneixement de la realitat social i d’iniciatives d’acció social de la zona.
Per a més informació, podeu consultar el DOC-FACU-10 Mobilitat internacional de grau.

 

MOBILITAT SORTINT PER A ESTUDIANTS DE MÀSTER I POSGRAU

Pràctiques internacionals

Programa específic mitjançant el qual es poden realitzar pràctiques semiprofessionals en projectes d’entitats socials en diferents països (Amèrica Llatina i el Marroc) sense una contrapart universitària local.
Es tracta de la realització de pràctiques acadèmiques de màster en el marc d’un conveni amb entitats socials d’altres països, i coneixement de la realitat social i d’iniciatives d’acció social de la zona.
Per a més informació, podeu consultar el DOC-FACU-10 Mobilitat internacional de màster.

Recordeu que el període de sol·licitud de pràctiques internacionals de màster finalitza el 12 de febrer

 

MOBILITAT ENTRANT

SICUE (Estat espanyol)

CRUE

El Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios de España (SICUE) és un programa de mobilitat nacional d’estudiants universitaris, promogut per la comissió CRUE-Assumptes Estudiantils, que funciona des de l’any 2000. Aquest programa permet als estudiants realitzar un període d’estudis en una institució universitària espanyola diferent d’aquella en la qual l’alumne està matriculat, amb garanties de reconeixement acadèmic i d’aprofitament, així com d’adequació al seu perfil curricular.
Per a més informació, podeu consultar la web de CRUE - SICUE.
Si vols participar com a estudiant SICUE a la nostra Facultat, has de presentar la documentació següent en format digital a international@peretarres.org tot indicant “Estudiant d'intercanvi SICUE” en l’assumpte:

DOCUMENTS:

DATES LÍMIT:

  • 1r semestre (setembre - gener): 15 de maig
  • 2n semestre (febrer - juny): 15 de desembre

Erasmus+ (Europa)

ERASMUS+

Amb el programa de mobilitat Erasmus Estudi, els alumnes cursen una part dels estudis universitaris a l’estranger en un altre país europeu. Una vegada completat, la universitat estrangera emet un informe amb les notes individuals de l’alumne/a i un certificat que indica que aquest/a ha completat el programa acordat.
La universitat original de l’estudiant també reconeix oficialment els cursos cursats a l’altra universitat. La durada d’aquest període a l’estranger és d’un mínim de tres mesos i un màxim de dotze. Les beques econòmiques concedides estan destinades a cobrir les despeses d’aquest programa de mobilitat (menjar, viatges, allotjament, etc.).
Per a més informació sobre el programa Erasmus+, consulteu el lloc web Erasmus+ de la Comissió Europea.

Per participar com a estudiant Erasmus+ a la nostra Facultat, has de presentar els documents següents:

DOCUMENTS:

DATES LÍMIT:

  • 1r semestre (setembre - gener): 15 de maig
  • 2n semestre (febrer - juny): 15 de desembre

Per obtenir més informació sobre el procediment de sol·licitud, consulta la nostra Guia per sol·licitar plaça com a estudiant d’intercanvi

Global Work with Immigrant Kids (GWIK) (EUA)

GWIK

El projecte GWIK està dissenyat per educar els nous professionals del treball social per treballar amb nens i famílies immigrants i refugiats. Els estudiants de Treball Social participen en intercanvis semestrals, que impliquen ensenyament intensiu de l’idioma, pràctiques de camp de 15 setmanes i cursos addicionals, incloent-hi un curs basat en web.
Per a més informació, podeu consultar la web de GWIK.

Per participar com a estudiant GWIK a la nostra Facultat, heu de presentar els documents següents: 

DOCUMENTS:

DATES LÍMIT:

  • 1r semestre (setembre - gener): 15 de maig
  • 2n semestre (febrer - juny): 15 de desembre

Per obtenir més informació sobre el procediment de sol·licitud, consulteu la nostra guia de sol·licitud per als estudiants entrants.

Universitats de l’Amèrica Llatina (Amèrica Llatina)

Aquest programa vol promoure l’intercanvi entre universitats de l’Amèrica Llatina i la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés, amb les quals tinguin establert un conveni d’intercanvi universitari. A través d’aquest programa, l’estudiant podrà venir per a un semestre o curs acadèmic sencer per realitzar un intercanvi d’estudis i/o pràctiques professionals.
Si vols fer el teu intercanvi a la nostra Facultat, has de presentar la documentació en format digital a international@peretarres.org i indicar “Estudiant d’intercanvi Amèrica Llatina” a l’assumpte:

DOCUMENTS:

DATES LÍMIT:

  • 1r semestre (setembre - gener): 15 de maig
  • 2n semestre (febrer - juny): 15 de desembre

Per a més informació sobre el procés de sol·licitud, pots consultar la nostra Guia per sol·licitar plaça com a estudiant d’intercanvi.