Metodologia online

CURS 2024-2025 inici octubre 2024 * 

Durada
4 anys

Crèdits
240 ECTS

Idioma
Castellà

Preu
98,30 €/crèdit
El preu no inclou taxes ni preinscripció
Reserva plaça abans del 30 de juny i gaudeix del 20% de descompte

PER QUÈ ESTUDIAR TREBALL SOCIAL ONLINE AMB NOSALTRES

Materials didàctics que et guien l’estudi

Per a cada assignatura, disposaràs d’un material didàctic amb els continguts desenvolupats, casos pràctics i exercicis per aplicar la teoria, activitats de reforç, glossari i bibliografia.

Seguiment personalitzat per part de l’equip docent i tutorial

En tot moment, el nostre professorat t’acompanyarà en l’aprenentatge a través de sessions sincròniques, càpsules de coneixement i tutories individualitzades. A més, tindràs un tutor o una tutora personal que t’orientarà en el recorregut acadèmic.

Accés a un campus virtual amb tot el que necessites

Al nostre campus virtual trobaràs tot el que et cal per assolir les teves metes acadèmiques i per fer les gestions administratives en línia (matrícula, resolució d’incidències, tramitació del títol, instàncies…).

Sistema d’avaluació contínua que valora la teva progressió acadèmica

La teva qualificació definitiva no dependrà d’un examen final, sinó que, a través de proves d’avaluació contínua que permetin fomentar un aprenentatge significatiu i basat en la pràctica i en les evidències científiques, podràs adquirir les competències pròpies del títol.

UN CAMPUS VIRTUAL AL TEU SERVEI

Àrea administrativa

Des del campus, podràs fer les gestions administratives online (matrícula, resolució d’incidències, tramitació del títol, instàncies…).

Àrea acadèmica

Per a cada assignatura, disposaràs d’una aula virtual des de la qual podràs:

Consultar la Guia d’aprenentatge, en la qual t’informem de tot el que necessites per organitzar-te l’aprenentatge: presentació de l’assignatura, competències i resultats d’aprenentatge, hores d’estudi, programa de continguts, sistema d’avaluació, dates clau i bibliografia.

Disposar dels materials didàctics d’estudi amb els continguts desenvolupats organitzats per mòduls, amb casos pràctics i exercicis per aplicar la teoria, activitats de reforç, glossari i bibliografia.

Accedir a la bibliografia obligatoria i recomenada.

Interactuar amb el o la docent i amb el grup de companys i companyes:

De manera sincrònica, a l’inici i el final de semestre, així com a l’inici de cada mòdul, a través de sessions virtuals en directe.

De manera asincrònica, mitjançant:

  • Les gravacions de les sessions sincròniques.
  • L’espai d’Avisos, on es publiquen les orientacions principals.
  • Els fòrums de debat, de resolució de dubtes i d’exercicis aplicats.
  • El correu personal.

Lliurar les activitats d’avaluació contínua i accedir a la retroalimentació del professor o la professora.

Fer un seguiment de les teves qualificacions.

DOS SISTEMES D'AVALUACIÓ PERQUÈ TRIÏS EL QUE MÉS T'ESCAU

Valorem l’esforç i el compromís amb l’estudi, i per això apostem pel sistema d’avaluació contínua, perquè la teva qualificació definitiva no depengui d’un examen final. Amb l’avaluació contínua, podràs demostrar el teu progrés acadèmic a través d’activitats formatives dissenyades per fomentar un aprenentatge significatiu. A més, la retroalimentació que t’ofereix el professorat t’orientarà en el nivell d’adquisició dels aprenentatges.

Però també pots optar a l’avaluació única, en què demostraràs els teus coneixements a través d’un examen que podràs fer online.

PERQUÈ ESTIGUIS EN COMPANYIA EN TOT MOMENT

Sabem l’esforç que comporta estudiar en línia. Per això, el nostre professorat té àmplia experiència en aquesta modalitat d’estudi i està especialment preparat per oferir un bon seguiment, tant mitjançant sessions sincròniques com a través de les eines de comunicació que ofereix el campus.

A més, tindràs un tutor o una tutora personal que t’orientarà en el recorregut acadèmic.

* Titulació pendent de l’informe d’avaluació per part d’AQU Catalunya (Agència de Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya).

Preinscripció

Convocatòria
beques i ajuts 24-25

Sol·licita informació

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

ENVIAR