Cursos i seminaris

Cursos i seminaris

Cursos i seminaris 

Elaboració d'informes socials

L’informe social com a document específic és una eina bàsica a nivell professional que requereix per a la seva elaboració tècnica, mètode i un llenguatge tècnic i professional. En funció dels contextos, circuits i perfils professionals se’n fan diferents aproximacions també en equip i en treball coordinat. 
En paral·lel les narratives que es construeixen sobre les situacions i persones objecte de treball són evidències d’identitat professional. 

Dates de realització del curs 11, 18 i 25 de febrer / 3 i 10 de març

Més informació

Recursos i intervenció en drogodependències

Conèixer els diferents recursos de la xarxa de drogodependències de manera actualitzada

Dates de realització del curs: 12, 19, 26 de març i 2 d'abril

Més informació