Cursos i seminaris

Cursos i seminaris

Cursos i seminaris

Claus per a crear un PIAI Centrat en la Persona

Comprendre la importància del model de treball d’Atenció Centrada en la Persona. Elaborar un Pla Individual d'Atenció Integral: disseny, implementació i avaluació. Conèixer el rol del resident, la família i l’equip del centre en la implementació del PIAI Centrat en la Persona. Comprendre i aprendre a gestionar les dificultats, bloquejos i problemàtiques internes derivades del canvi de document.

Dates de realització del curs | Del 2 al 5 de juliol

Més informació