Cursos i seminaris

Cursos i seminaris

Cursos i seminaris

Recursos i intervenció en drogodependències

Conèixer els diferents recursos de la xarxa de drogodependències de manera actualitzada

Dates de realització del curs: Del 18 de febrer a l'11 de març

Més informació

El poder del Joc en educació

Conèixer les oportunitats educatives que ofereix el poder del joc en l’educació. Comprendre les diferents estratègies educatives vinculades al joc a educació: joc lliure, aprenentatge basat en jocs (ABJ) i Gamificació. Aprendre a seleccionar, modificar i crear jocs en base a objectius educatius. Tenir eines per a poder realitzar una experiència gamificada a l’aula en base a l’anàlisi d’altres experiències

Dates de realització del curs: Del 14 de març al 4 d'abril de 2019

Més informació