Dr. Miguel Ángel Pulido

El Dr. Miguel Ángel Pulido és educador social per la URL i Comunicador audiovisual per la UB, va ser doctorant FI per la UdL, d’on és doctor des del 2011. En l’actualitat cursa un segon doctorat a la Facultad de Trabajo Social de la UCM.

Acreditat per l’AQU amb un tram de recerca viu, ha estat membre investigador en set projectes I+D+i i en un projecte RTD del 5è programa marc de la UE, entre d’altres. 8 dels articles en els ha participat estan indexats al Web of Science i SCOPUS. És membre oficial de l’equip de formadors del projecte Comunidades de aprendizaje. Entre els anys 1996 i 2009 va treballar també com a professional a justícia juvenil, centres de protecció a la infància i en projectes d’ educació de persones adultes i desenvolupament comunitari tant en l’àmbit rural com urbà. També ha col·laborat amb una comunitat terapèutica urbana.

La seva experiència docent universitària s’inicia el 2004, i s’ha desenvolupat en assignatures com Infància en risc, fonaments de la intervenció socioeducativa, treball social comunitari, Impacte del Pensament Social Cristià a les nostres professions i, al màster d’infància, sobre xarxes socials, alfabetització mediàtica i prevenció de l’abús sexual online.

Àmbits de coneixement

Actuacions d’èxit · Metodologia comunicativa de recerca · Treball social comunitari · Pensament Social Cristià · Abús sexual

Perfil del Portal de Recerca de Catalunya: https://portalrecerca.csuc.cat/orcid/0000-0002-5142-8184