Càtedra de Justícia Social i Restaurativa
Què és? Objectius Àmbits de treball Qui formem la Càtedra de Justícia Social i Restaurativa?

Objectius de la Càtedra

Objectiu principal

  • Transformar el model present de justícia social, en sentit ampli. En un sentit estricte, promoure un model de justícia que emfatitzi una visió reparadora.

Objectius estratègics

  • Influir en la societat i, concretament en la política criminal.
  • Establir una xarxa nacional i internacional de coneixement.
  • Oferir a l'alumnat de ciències socials i humanitats formació específica.

Objectius instrumentals

  • Afavorir la recerca interdisciplinària que ajudi a una visió de conjunt: equips de treball que combinin coneixements tradicionalment lligats a la pràctica social amb uns altres més vinculats amb l'acadèmia (interdisciplinarietat entre dret, filosofia, treball i educació social, …) per aconseguir una major aplicabilitat dels resultats.
  • Promoure debat social que posi l'èmfasi en la introducció d'obligacions per part dels actors socialment més poderosos: estat, empresa, entitats, ...
  • Avaluar programes, models de treball, pràctiques que ajudin a identificar, mesurar i quantificar resultats de cara a millorar els processos d'acció social.
  • Participar a l'espai públic i també privat per visibilitzar els més perjudicats pel nostre model de justícia i els nous models com el proposat per la Justícia Restaurativa.
  • Potenciar els processos restauratius i les mesures alternatives a la presó ( i avaluar els avantatges que suposen): víctima, ofensor i societat han de prendre un paper actiu en la resolució de conflictes.