Càtedra de Justícia Social i Restaurativa
Què és? Objectius Àmbits de treball Qui formem la Càtedra de Justícia Social i Restaurativa?

Àmbits de treball

Àmbit de la justícia social

  • Desigualtat
  • Migracions
  • Terrorisme gihadista
  • Educació
  • Sistema penal i presons

Àmbit de la justícia restaurativa

El moviment de defensa de la Justícia Restaurativa va néixer als Estats Units a la fi dels anys setanta del passat segle XX i va creuar l'Atlàntic uns pocs més tard per començar a implantar-se a Europa.

Actualment existeixen programes de Justícia Restaurativa en tots els sistemes de Justícia Juvenil europeus, malgrat que en la jurisdicció penal d'adults és més restringida i només s'ha implantat en alguns països com Alemanya, Bèlgica i els Països Escandinaus.

No obstant això, podem afirmar que la pràctica de la Justícia Restaurativa és ja una realitat i no una simple quimera.

La justícia restaurativa es basa essencialment en tres principis:

  • El delicte és un trencament de les relacions entre les persones
  • La comissió d'un delicte exigeix sempre una resposta, genera obligacions
  • La resposta té un caràcter reparador per a la víctima; el ofensor es responsabilitza del causat; la comunitat participa també d'aquest procés (víctima, ofensor i comunitat prenen part voluntàriament)

Les pràctiques restauratives més habituals són la mediació, el conferencing o family conferencing, els cercles de suport o les trobades restauratives, encara que també existeixen pràctiques més informals.