Càtedra de Justícia Social i Restaurativa
Què és? Objectius Àmbits de treball Qui formem la Càtedra de Justícia Social i Restaurativa?

Què és?

La Càtedra de Justícia Social i Restaurativa Pere Tarrés – URL té com a objectius fonamentals treballar per la recerca, la docència i la divulgació, desenvolupant a través d'aquestes activitats els principis de la justícia social en sentit ampli i de la justícia restaurativa en concret, amb especial èmfasi en la interdisciplinarietat i internacionalitat.