Monitors de menjador

L’estona del migdia inclou l’àpat, amb les seves connotacions de satisfacció de necessitats fisiològiques, i un període de lleure, que esdevé un espai educatiu molt adient.

Creiem en el model que considera que el temps de menjador i el temps de lleure anterior i posterior són moments de gran importància educativa, on cal vetllar pels infants amb les millors garanties i els millors professionals. Aquest model es fonamenta en la presència d’un equip de monitors de menjador escolar, formats, preparats i dirigits per un/a director de lleure, que desenvolupa accions educatives planificades.

Afavorim l’educació integral dels infants i joves durant el temps del migdia, atenent totes les dimensions de la persona i seguint el projecte educatiu i el marc institucional de l’escola. Tot això es duu a terme mitjançant la creació d’un seguit d’objectius per edats que s’hauran d’assolir durant tot el curs escolar. Pretenem crear una comunicació fluïda amb l’escola per poder coordinar l’acció pedagògica. Eduquem els vostres infants durant aquest espai dinamitzant activitats.

 • Fruir del temps d’esbarjo tenint en compte les actituds correctes, els valors i les relacions socials no competitives.
 • Potenciar el desenvolupament integral i l’autonomia personal dels nens.
 • Fomentar actituds positives davant dels aliments i comportaments socialitzats a taula, tot assolint els hàbits de convivència, d’ordre i d’higiene d’acord amb cada edat.
 • Afavorir el procés de socialització de la persona, incloent el descans, la diversió, la participació en jocs, esports i activitats estimulants, la formació permanent voluntària i la integració en el grup i potenciar el respecte envers els companys, els monitors, l’entorn, el material, l’escola, etc.
 • Enfortir les relacions amb els altres sense fer diferències de gènere, raça, religió o condició física o psíquica, acceptant la diversitat cultural i social.
 • Desenvolupar les pròpies habilitats i capacitats.
 • Implicar els infants en la conservació del medi natural i urbà, fomentant l’ecologia, el reciclatge, la reutilització de recursos i el respecte per l’entorn i medi ambient.

Us proposem un servei de menjador escolar complert i d’un alt valor social i educatiu.

 • La nostra actuació es basa en l’elaboració d’un projecte educatiu concret i personalitzat per a cada menjador escolar.
 • Partim del treball i de l’experiència dels monitors en la preparació, realització i avaluació de les activitats. L’equip rep formació contínua durant tot el curs escolar.
 • Un seguiment exhaustiu dels infants complementa la nostra intervenció educativa.
 • Les valoracions trimestrals amb l’escola asseguren el bon funcionament del menjador i la millora continua. Al final de curs presentem una memòria final.
 • Seguirem el projecte educatiu de l’escola tenint-ne en compte el criteri, la realitat social, les pautes d’actuació, el marc institucional i les necessitats específiques.
 • Distribuïm el temps del menjador en dues parts (l’estona de menjar i l’estona de l’esbarjo), cadascuna de les quals tindrà uns objectius concrets.
 • Lidera l’equip de monitors el/la director del menjador, figura indispensable per assegurar-ne el correcte desenvolupament, sota la supervisió del seu coordinador/a pedagògic/a, que garanteix la unitat de criteris entre l’equip i l’escola.
 • Establim una ràtio adequada de monitors a fi de dur a terme un projecte educatiu de qualitat.
 • Gestió del menjador amb monitoratge i projecte educatiu.
 • Gestió integral del menjador amb cuina pròpia o càtering, monitoratge i projecte educatiu.
 • Gestió integral del menjador amb cobrament dels rebuts a les famílies i gestió de beques.
 • Altres serveis que es poden afegir: acollides de matí o tarda, extraescolars, idiomes, acompanyaments, etc.
 • Creació del projecte educatiu seguint els criteris de l’escola.
 • Presentació del projecte a les famílies
 • Creació i planificació d’activitats:  
  • Racons, tallers, jocs, gimcanes, activitats esportives, danses, cançons, contacontes...
  • Activitats seguint les festivitats anuals: Castanyada, Nadal, Carnestoltes, Sant Jordi, final de curs.
  • Baguls itinerants d’activitats amb talleristes: circ, jocs tradicionals, música, contes i pedagògic.
  • En el cas de la gestió integral del menjador, creació de jornades gastronòmiques de països mensuals, on es fa un menjar típic d’un país del món i activitats relacionades.
 • Seguiment periòdic dels infants a través d’informes que poden ser diaris, setmanals, quinzenals, mensuals o trimestrals, segons l’edat.
 • Proposta pedagògica seguint el projecte educatiu de l’escola.
 • Avaluacions trimestrals amb l’escola i Memòria final.
 • Seguiment dels infants
 • Reunions per les famílies
 • Organització, gestió i desenvolupament del menjador, activitats...
 • Gestió de RH i contractació del personal sota el Conveni Col·lectiu de Lleure de Catalunya.
 • Coordinació pedagògica: el coordinador us fa la proposta pedagògica, gestiona, organitza i fa el seguiment continu del menjador.
 • Equip de monitors amb ràtio adequada. Entre l’equip hi haurà un director de l’activitat.
 • Material per a la realització d’activitats.
 • Gestió de rebuts i cobrament de les famílies. Gestió de beques
 • Acollides de matí i/o tarda.
 • Activitats extraescolars i materials necessaris, ludoteca, biblioteca...
 • Idiomes
 • Acompanyaments a piscina, acompanyaments de monitors a excursions i colònies.

Telèfons

Barcelona: 93 366 86 04
Tarragona: 97 724 99 27