Gestió integral

Gestió integral

Us oferim una proposta única i integradora orientada al menjador escolar amb la màxima qualitat i garantia. Un projecte únic i fet a mida amb un sol interlocutor que es compon del servei integral de monitoratge i cuina. En definitiva, una oferta gastronòmica i educativa totalment adaptada a cada centre i a cada infant.

Creiem en el model de l’educació en el lleure per transmissió de valors i adquisició d’hàbits alimentaris i de conducta, aprofitant el temps del migdia fora de l’àmbit de l’aula.

L’elaboració dels nostres àpats es basa en amb menús sans i equilibrats supervisats per un dietista, elaborats conjuntament amb la Fundació Dieta Mediterrània i seguint les directrius de l’estratègia NAOS per a la prevenció de l’obesitat infantil.

L’espai del menjador és un espai educatiu on les finalitats principals són uns àpats sans i equilibrats, elaborats amb el sistema tradicional de cuina casolana, l’adquisició dels hàbits alimentaris i actitudinals, i sobretot, el lleure en la vessant educativa.

 • Seguir uns hàbits de vida saludable i dur una alimentació sana seguint una dieta equilibrada.
 • Fruir del temps d’esbarjo tenint en compte les actituds correctes, els valors i les relacions socials no competitives.
 • Aprofitar el temps lliure intel·ligentment, formant els infants en el compromís social i la llibertat.
 • Potenciar el desenvolupament integral i l’autonomia personal dels nens.
 • Fomentar actituds positives davant dels aliments i comportaments socialitzats a taula.
 • Satisfer les necessitats bàsiques de diversió i equilibri psíquic i físic de l’infant.
 • Afavorir el procés de socialització de la persona, incloent el descans, la diversió, la participació en jocs, esports i activitats estimulants, la formació permanent voluntària i la integració en el grup.
 • Enfortir les relacions amb els altres sense fer diferències de gènere, raça, religió o condició física o psíquica, acceptant la diversitat cultural i social.
 • Assolir els hàbits de convivència, d’ordre i d’higiene acord a cada edat.
 • Desenvolupar les pròpies habilitats i capacitats.
 • Potenciar el respecte envers els companys, els monitors, l’entorn, el material, l’escola, etc.
 • Implicar els infants en la conservació del medi natural i urbà, fomentant l’ecologia, el reciclatge, la reutilització de recursos i el respecte per l’entorn i medi ambient.

Us proposem un servei de menjador escolar complert i d’un alt valor social i educatiu.

 • La nostra actuació es basa en l’elaboració d’un projecte educatiu concret i personalitzat per a cada menjador escolar i cada infant, partint de la línia del projecte educatiu de l’escola.
 • Partim del treball de l’experiència del nostre personal tant a la cuina com de monitoratge, en la preparació i realització de les tasques. L’equip rep formació contínua durant tot el curs escolar.
 • L’equip de monitors està liderat pel director del menjador, figura indispensable per assegurar-ne el correcte desenvolupament.
 • L’equip de cuina, en funció del centre, està format per un cuiner que lidera el grup, ajudants de cuina i/o auxiliars de neteja.
 • La supervisió de tot l’equip, tant de cuina com de monitoratge, el duu a terme un únic coordinador que garanteix la unitat de criteris entre l’equip i l’escola. És molt important, però, establir una ràtio adequada de monitors a fi de dur a terme un projecte educatiu de qualitat.
 • Comuniquem als pares els nostres menús amb propostes per sopar i els donem un llibret informatiu per resoldre els seus dubtes fent,-los si cal, una reunió a principis de curs.
 • Fem una programació mensual dels àpats amb productes de temporada i estacionalitat, i adequats a les festivitats.
 • Utilitzem matèries primes de primera qualitat o qualitat extra, amb productes de proximitat i quilòmetre zero.
 • Fem servir periòdicament productes ecològics en els menús, com llegums, arròs i fruita.
 • Organitzem una programació adequada de les activitats seguint un eix d’animació anual sota les directrius d’uns objectius ben establerts per a l’adquisició d’hàbits alimentaris i actitudinals.
 • Assignem a cada centre un tècnic de qualitat i seguretat per al seguiment de l’APPCC.
 • Un seguiment exhaustiu dels infants complementa la nostra intervenció educativa.
 • Les valoracions trimestrals amb l’escola asseguren el bon funcionament del menjador.
 • Presentació de la memòria final.
 • Seguirem el projecte educatiu de l’escola tenint-ne en compte el seu criteri, la realitat social, les pautes d’actuació, el marc institucional i les necessitats específiques.
 • Distribuïm el temps del menjador en dues parts, (l’estona de menjar i l’estona de l’esbarjo) cadascuna de les quals tindrà uns objectius concrets.
 • Durant l’estona de l’esbarjo, les estones de temps lliure s’enfocaran de maneres diferents: hi haurà estones on els infants distribuiran el seu temps de la manera que vulguin, i activitats dinamitzades pels monitors, que es componen de racons, esports, tallers diversos...
 • Les activitats extraescolars es cotitzaran a part.
 • Gestió integral del menjador amb cuina pròpia o càtering, monitoratge i projecte educatiu.
 • Gestió integral del menjador amb cobrament dels rebuts a les famílies i gestió de beques.
 • Altres serveis que es poden afegir: acollides de matí o tarda, extraescolars, neteja...
 • Creació del projecte educatiu seguint els criteris de l’escola.
 • Creació d’un centre d’interès o eix d’animació que dura tot un curs escolar.
 • Presentació del nou curs en una reunió de pares, si s’escau.
 • Creació i planificació de cada mes seguint l’eix d’animació amb:
  Racons, tallers, jocs, gimcanes, activitats esportives, danses, cançons, contacontes...
 • Activitats seguint les festivitats anuals: Castanyada, Nadal, Carnestoltes, Sant Jordi, final de curs.
 • Baguls itinerants d’activitats amb talleristes: circ, jocs tradicionals, música, contes i pedagògic.
 • Creació de jornades gastronòmiques de països mensuals,on es fa un menjar típic d’un país del món i activitats relacionades.
 • Seguiment periòdic dels infants a través d’informes que poden ser diaris, setmanals, quinzenals, mensuals o trimestrals segons l’edat.
 • Proposta pedagògica seguint el projecte educatiu de l’escola.
 • Avaluacions trimestrals amb l’escola.
 • Memòria final.
 • Reunió de pares a principi de curs.
 • Conferències trimestrals per a pares.
 • Organització, gestió i desenvolupament del menjador, activitats...
 • Gestió de RH i contractació del personal sota el Conveni Col·lectiu de Lleure de Catalunya per als monitors i sota el Conveni d’Hostaleria per al personal de cuina.
 • Coordinació pedagògica: el coordinador us fa la proposta pedagògica, gestiona, organitza i fa el seguiment continu del conjunt del servei de menjador.
 • Equip de monitors amb ràtio adequada. Entre l’equip hi haurà un director de l’activitat.
 • Material per a la realització d’activitats.
 • Reunions informatives de pares i mares i conferències trimestrals, si s’escau.
 • Servei de dietista destinat a cada centre.
 • Assignació d’un tècnic de seguretat per al seguiment de l’APPCC.
 • Desenvolupament d’un pla funcional específic per a cada centre que recull totes les etapes del procés de cuina: proveïment, producció, servei i neteja.
 • Gestió de rebuts i cobrament de les famílies.
 • Gestió de beques.
 • Acollides de matí i/o tarda.
 • Activitats extraescolars i materials necessaris, ludoteca, biblioteca, ...
 • Acompanyaments a piscina, acompanyaments de monitors a excursions i colònies.
 • Servei de neteja dels espais.
 • Assessorament d’equipaments d’hostaleria.
 • Màquines de vènding.
 • Disseny i remodelació de l’espai de cuina.

Telèfons

Barcelona: 93 366 86 04
Tarragona: 97 724 99 27