Condicions generals de reserva

Condicions generals de reserva
  • Una casa es considera reservada quan ja s’ha efectuat el pagament de la provisió de fons (un 25% del total de la reserva) i us ha estat retornat l’imprès signat i segellat.
  • La resta del pagament es farà directament a la casa de colònies, en arribar-hi. Qualsevol variació s’haurà de comunicar en el moment de fer la reserva.
  • És important que repasseu bé totes les dades que consten a la reserva: dies, àpats, observacions, places reservades, places mínimes, preus i condicions.
  • Cada casa té un mínim de places que cal ocupar i unes tarifes. Un cop reservada la casa, el grup es compromet a acceptar aquestes condicions i a abonar l’import corresponent.
  • El grup contractant es compromet a respectar el reglament d’ús de les cases de colònies a través de la Fundació Pere Tarrés.
  • Caldrà que el responsable de la reserva truqui l’administrador de la casa de colònies una setmana abans de l’estada per concretar tots els detalls.
  • En cas d’anul·lació, la provisió de fons no serà retornada.
  • Segons la normativa, per a la utilització de la piscina és obligatòria la presència d’un socorrista. La provisió del socorrista i el seu cost anirà a càrrec de l’escola.
  • La data prevista d’obertura de les piscines és el 23 de juny. Si un grup vol utilitzar-la abans, cal que ho demani expressament i us confirmarem si és possible o no.